CRM & communication platform

แพลตฟอร์ม
บริหารการสื่อสารและความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจร

มาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ผ่าน Omoo กันเถอะ!

Sketch-annotation-element-stroke-abstract-star-wink-sparkle-filled-7
Omoo-thumbnail-hero

บริษัทชั้นนำกว่า 150 แห่ง

ให้ Omoo ช่วยจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านการแชท

ธุรกิจ
0 +
ผู้ใช้งาน
0 +
บทสนทนา
0 +
ข้อความ
0 +

บริษัทชั้นนำกว่า 150 แห่ง
ให้ Omoo ช่วยจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านการแชท

ธุรกิจ
0 +
ผู้ใช้งาน
0 +
บทสนทนา
0 +
ข้อความ
0 +

"เพราะทุกความสัมพันธ์
เริ่มจากบทสนทนาแรกที่ดีเสมอ"

เพราะทุกความสัมพันธ์ เริ่มจากบทสนทนาแรกที่ดีเสมอ

"เพราะทุกความสัมพันธ์
เริ่มจากบทสนทนาแรกที่ดีเสมอ"