| ศูนย์ช่วยเหลือ

การเชื่อมต่อช่องทาง Instagram

เนื้อหา

ข้อแนะนำก่อนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Instagram

รายละเอียด

 1. ตรวจสอบ “บัญชีผู้ใช้งาน” ต้องเป็นบัญชีธุรกิจ
  • แสดงวิธีการตั้งค่าบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีธุรกิจ 
 1. จากนั้นนำบัญชีธุรกิจ ไปเชื่อมกับ Page Facebook
  • แสดงวิธีการเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจกับ Page Facebook
 1. ให้ยืนยันการเข้าถึงกล่องข้อความ Instagram บน Page Facebook
  • แสดงวิธียืนยันการเข้าถึงกล่องข้อความ Instagram บน Page Facebook

กล่องข้อความ

     ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram กับ Omoo เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียกว่า “กล่องข้อความ” โดยผู้ใช้งานสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของท่าน

     โดยคลิกที่ “เพิ่มกล่องข้อความ” เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram 

     เมื่อเชื่อต่อกล่องข้อความแล้ว  ที่หน้าจอ “แดชบอร์ด” ท่านสามารถดูสถิติการสนทนาทั้งหมด จากกล่องข้อความทั้งหมดของท่านในที่เดียวและตอบกลับได้ในแท็บ “การสนทนา

     ท่านยังสามารถดูการสนทนาเฉพาะสำหรับกล่องข้อความได้ โดยคลิกที่ชื่อกล่องข้อความด้านซ้ายของหน้าจอ

ท่านสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. เพิ่มกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า
 2. เพิ่มกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

วิธีการเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทน

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

 1. เลือก “การสนทนา
 1. ให้สังเกตคำว่า “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

 1. ระบบแสดงหน้าจอ “เลือกช่องทาง
 1. เลือกช่องทาง “Messenger

สร้างกล่องข้อความ

Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger

Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger

 1. กด “Continue with Facebook
   
 2. เข้าสู่หน้าจอล็อกอินบนเว็บไซต์ Facebook

Step 2 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Facebook

Step 2 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Facebook

 1. Email address or phone number : กรอก “e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์” บัญชีผู้ใช้งาน Facebook
 1. Password : กรอก “Password” บัญชีผู้ใช้งาน 
 1. ปุ่ม “Log in” เข้าสู่ระบบ

อธิบายเพิ่มเติม

 • กรณีผู้ใช้งานต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ กดปุ่ม “Create New Account”

Step 3 : การเลือกบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ

Step 3 : การเลือกบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ

 1. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อในชื่อ บัญชีของท่าน”

อธิบายเพิ่มเติม

 • หากไม่ใช่บัญชีที่ต้องการ ให้เลือก “เข้าสู่ระบบบัญชีอื่น”
 • ปุ่ม “ไม่ใช่ตอนนี้” จะปิดหน้าจอ Browser เมื่อไม่ต้องการเชื่อมต่อบัญชี

Step 4 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Page Facebook

Step 4 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Page Facebook

 1. เลือกรับเพจปัจจุบันเท่านั้น : แนะนำให้เลือก
 1. กดช่อง “เลือกทั้งหมด” ที่ต้องการให้สิทธิ์ 
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 

อธิบายเพิ่มเติม

 • เลือกเพจที่มีอยู่และที่จะสร้างในอนาคตทั้งหมด :  ไม่แนะนำ
 • ปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า เข้าสู่ระบบก่อนหน้า

Step 5 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Instagram

Step 5 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Instagram

 1. เลือก “บัญชี Instagram ที่มีอยู่และที่จะสร้างในอนาคต

ทั้งหมด” 

 1. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 

อธิบายเพิ่มเติม

 • บัญชี Instagram ปัจจุบันเท่านั้น : ไม่แนะนำให้เลือก เนื่องจาก เมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่หลังจากเชื่อมต่อกับ Omoo แล้ว  จะต้องมากำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่อีกครั้ง
 • กรณีกดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า การให้สิทธิ์การเข้าถึง Page Facebook

Note : 

 • การเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Instagram จำเป็นต้องเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานให้เป็นบัญชีธุรกิจ
 • ให้สิทธิการเข้าถึงข้อความบน Instagram กับ Page Facebook

Step 6 : แสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตที่ Omoo ร้องขอ

Step 6 : แสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตที่ Omoo ร้องขอ

 1. กดปุ่ม “บันทึก” 

อธิบายเพิ่มเติม

 • กรณีกดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า การให้สิทธิ์การเข้าถึง Instagram

Step 7 : แสดงหน้าจอแสดงยืนยันการเชื่อมต่อ Omoo

Step 7 : แสดงหน้าจอแสดงยืนยันการเชื่อมต่อ Omoo 

 1. กดปุ่ม “เข้าใจแล้ว”
 1. ระบบปิด Browser กลับไปแสดงหน้า Omoo

Step 8 : รายละเอียดกล่องข้อความ

Step 8 : รายละเอียดกล่องข้อความ

 1. เลือกหน้า : “เลือกหน้าเพจ” ที่ต้องการสร้างกล่องข้อความ
 1. ชื่อกล่องข้อความ : สามารถกำหนดเลือกกรอกตัวอักษร ประกอบด้วย
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก
 • ตัวเลข
 • อักขระพิเศษ เช่น ( ) { } _ ~ = # ? ! @ $ % ^ & * – , .
 • อิโมจิ
 1. กดปุ่ม “Create Inbox

เพิ่มพนักงาน

รายละเอียด : แสดงขั้นตอนการเพิ่มพนักงาน

 1. เลือก “พนักงาน ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน

เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo และ Instagram สำเร็จ

รายละเอียด : เมื่อกรอกข้อมูลเพื่อสร้างกล่องข้อความสำเร็จ

 1. กดปุ่ม “ตั่งค่าเพิ่มเติม”  ระบบจะไปที่หน้าตั้งค่ากล่องข้อความ
 1. กดปุ่ม “พาฉันไปที่นั่น” ระบบจะแสดงหน้าจอ chat center

แสดงตัวอย่างกล่องข้อความ Instagram เมื่อเชื่อมต่อกับ Omoo สำเร็จ

TH