การตั้งค่าชื่อและรูปประจำตัวบน Chat widget

ต้องการให้แชทวิทเจต บน Website แสดงชื่อ และรูปโปรไฟล์ แทนคำว่า “บอท” ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า วิธีการตั้งค่า รูปโปรไฟล์ วิธีการตั้งค่า ชื่อ Website (สำหรับแสดงแทนคำว่า “บอท”) วิธีการตั้งค่า ตรวจสอบการแสดงผล

การตรวจสอบการจองของลูกค้า

การตรวจสอบการจองคิวของลูกค้าหน้า Booking Management Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการทั้งหมด แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง แสดงผลรายการจองคิวสำหรับลูกค้าและเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ แถบ Today แถบ Today คือ แสดงรายการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า เรียงจากเก่า-ใหม่ แถบ Upcoming แถบ Upcoming คือ แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันที่เข้ารับบริการทั้งหมด แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า เรียงจากเก่า-ใหม่ แถบ No-show แถบ No-show คือ แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลสูงสุด […]

การกรองสถานะการสนทนา

การกรองสถานะการสนทนา ผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนาด้วยสถานะการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ สถานะ สถานะหมายถึง สถานะการสนทนาของลูกค้า เมื่่อต้องการกรองสถานะการสนทนาของลูกค้า ประกอบด้วย Order by Order byหมายถึง การเรียงข้อมูลการสนทนาที่ต้องการให้แสดงผล กรณีต้องการให้ระบบแสดงการเรียงรายการสนทนาที่ท่านต้องการ ท่านสามารถกำหนดให้ระบบ Omoo เรียงการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ตัวอย่าง : การกรองสถานะการสนทนา กรณีตัวอย่าง  ต้องการดูข้อมูลที่มีสถานะ “กำลังร้องขอ” โดยให้เรียงรายการสนทนาตาม “Priority”

การกรองการสนทนา

การกรองการสนทนาผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ วิธีการกรองการสนทนา ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการกรองการสนทนาได้โดยสามารถเลือกขั้นต่ำ 1 เงื่อนไข หรือเลือกหลายเงื่อนไขซ้อนกันได้” เงื่อนไขการกรองการสนทนา เงื่อนไขการกรองการสนทนาแสดงเงื่อนไขการกรองการสนทนาทั้งหมดที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือก การกรองการสนทนา แบ่งหมวดหมู่เงื่อนไขการกรองออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ตัวกรองมาตรฐาน ตัวกรองมาตรฐานคือ เงื่อนไขเริ่มต้นที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือกเพื่อกรองข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย หมายถึง สถานะการสนทนา เช่น เปิด, เสร็จสิ้น, กำลังร้องขอ, หลับ หรือทั้งหมด เลือกชื่อผู้ดูแลการสนทนาที่ต้องการกรอง เลือกกล่องข้อความที่ต้องการกรอง เลือกทีม กรอกข้อความที่ต้องการกรองการสนทนา เลือกป้ายกำกับ ตัวกรองเพิ่มเติม ตัวกรองเพิ่มเติมคือ เงื่อนไขการกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ ประกอบด้วย ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรอกชื่อประเทศที่ต้องการ กรอก URL link แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เกิดจาก Omoo เปิดให้ท่านผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มเองได้ […]

ส่ง Link ให้ลูกค้าจองเข้ารับบริการด้วยตนเอง

ท่านผู้ใช้งานสามารถส่ง Link ให้ลูกค้าจองเข้ารับบริการด้วยตนเองได้ง่าย ๆ โดยท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอการสนทนา และเลือกรายการสนทนาที่ต้องการ หรือสามารถทำตามขั้นตอนตามตัวอย่างด้านล่าง การเข้าสู่หน้าจอการสนทนา หน้าจอการสนทนา  เมื่อต้องการอ่านข้อความการสนทนาหรือต้องการส่ง Link การจอง การส่ง Link การจองให้ลูกค้า การส่ง Link การจองให้ลูกค้าเพื่อจองคิวการใช้บริการด้วยตัวเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ Note : ปุ่มการจองนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเปิดใช้บริการระบบ Booking กับ Omoo ถึงสามารถใช้งานได้ ระบบแสดงลิงค์ Booking ที่ช่องตอบกลับการสนทนา เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

จองการนัดหมายให้ลูกค้า

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอ เพื่อจองการนัดหมายให้ลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับบริการให้กับลูกค้าได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ แสดงตัวอย่าง  การจองคิวเพื่อเข้ารับบริการให้กับลูกค้า “บริการ” ที่แสดงรายการให้เลือก  จะต้องมีการตั้งค่า Service Management ที่เมนู Bookings 3.  เลือก “บริการ” ที่ต้องการ 4.  ระบบแสดง “ชื่อบริการ” และ “ระยะเวลา” ที่ใช้ในการเข้ารับบริการ 5.  เลือก “วัน/เดือน/ปี” ที่ต้องการ 6.  ระบบแสดง “เวลา” ที่ต้องการเข้ารับบริการ “เวลา” ที่แสดงรายการให้เลือก  จะต้องมีการตั้งค่า Service Management ที่เมนู Bookings 7.  เลือก “เวลา” ที่ต้องการเข้ารับบริการ 8.  ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดลูกค้า” ที่ต้องการจองคิวเข้ารับบริการ 9.  ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ระบบแสดงเครื่องหมาย “*” สีแดงต่อท้ายข้อความ […]

การสร้างบริการใหม่ (Service Management)

การสร้างบริการใหม่ เพื่อเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ ตามวันที่ และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ การสร้างบริการใหม่ การกรอกข้อมูล ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  เพื่อสร้างบริการใหม่ หมายถึง Service name แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อบันทึกบริการใหม่ การตั้งค่าบริการใหม่ ตัวอย่างการตั้งค่าบริการใหม่ เมื่อท่านสร้างบริการใหม่ขึ้นมา ท่านสามารถตั้งค่าบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมต่าง ๆ ดังนี้ แถบ Event Setup ประกอบด้วย Ex.  แก้ไข Duration = 60 นาที แถบ Availability แถบ Availability : การตั้งค่าเวลาทำการ กรณีที่ ท่านสร้าง Availability มากกว่า 1 รายการ ระบบอนุญาตให้ท่านเลือก Availability ได้ 2. กรณีที่ต้องการแก้ไข Availability ท่านสามารถแก้ไข โดย กดปุ่ม “Edit availability” แถบ […]

การตั้งค่าเวลาทำการสำหรับการจองคิวเข้ารับบริการ (Availability)

ถือเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างบริการให้กับบริษัทของท่าน โดยท่านต้องกำหนดเวลาทำการ โดยเวลาทำการนี้ท่านสามารถตั้งค่าสำหรับแต่ล่ะบริการหรือไม่ก็ได้ ขั้นตอนการตั้งค่าเวลาทำการ ขั้นตอนการตั้งค่าเวลาทำการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ การกรอกข้อมูล การกรอกข้อมูล  เพื่อสร้างเวลาทำการ เพื่อบันทึกบริการใหม่ การตั้งค่าเวลาทำการ ตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ  เพื่อสร้างเวลาทำการ โดยท่านสามารถกำหนดวัน เวลา ได้ตามต้องการ กำหนดเงื่อนไขการเปิดบริการ  สำหรับ animal clinic   ดังนี้ Sun, Sat, 9:00 AM – 9:00 PM Mon – Tue, Thu – Fri, 9:00 AM – 8:00 PM เพื่อบันทึกเวลาทำการ แสดงตัวอย่างเมื่อสร้างเวลาทำการสำหรับบริการของท่าน

แนะนำการใช้งานระบบการจอง

เมื่อท่านเปิดใช้งานฟีเจอร์การจอง (Booking) ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าบริการที่ต้องการ โดย Omoo ได้เปิดระบบให้ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งาน และตรวจสอบระบบการทำงาน ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจองคิว (Booking) การเข้าใช้งานระบบการจอง (Booking) ประกอบด้วย แนะนำฟีเจอร์การจอง (Booking) Booking Management Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการ แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง แสดงผลรายการจองคิวลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ Booking Calendar Booking Calendar คือ ปฏิทินแสดงการจองคิว โดยระบบจะใช้สีแทนค่าบริการต่างๆ ของท่านในแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการจองคิวเข้ามา และสามารถเลือกรูปแบบปฏิทิน Calendar หรือ Agenda […]

ตัวอย่างการสร้าง Quick Reply

ตัวอย่าง : การสร้างข้อความตอบด่วน (Quick Reply) ตัวอย่างการสร้าง Quick Reply กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกการสร้าง Quick Reply ข้อควรระวัง สร้าง Automation เสร็จแล้ว ไปลองใช้กันจ้า!! Incase : เมื่อลูกค้าส่งข้อความตรงกับ Keyword  ตัวอย่าง คีย์เวิร์ด : “ต้อนรับลูกค้า” Action ที่เกิดขึ้น

TH