การตรวจสอบการจองของลูกค้า

การตรวจสอบการจองคิวของลูกค้าหน้า Booking Management Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการทั้งหมด แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง แสดงผลรายการจองคิวสำหรับลูกค้าและเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ แถบ Today แถบ Today คือ แสดงรายการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า เรียงจากเก่า-ใหม่ แถบ Upcoming แถบ Upcoming คือ แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันที่เข้ารับบริการทั้งหมด แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า เรียงจากเก่า-ใหม่ แถบ No-show แถบ No-show คือ แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลสูงสุด […]

การกรองสถานะการสนทนา

การกรองสถานะการสนทนา ผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนาด้วยสถานะการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ สถานะ สถานะหมายถึง สถานะการสนทนาของลูกค้า เมื่่อต้องการกรองสถานะการสนทนาของลูกค้า ประกอบด้วย Order by Order byหมายถึง การเรียงข้อมูลการสนทนาที่ต้องการให้แสดงผล กรณีต้องการให้ระบบแสดงการเรียงรายการสนทนาที่ท่านต้องการ ท่านสามารถกำหนดให้ระบบ Omoo เรียงการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ตัวอย่าง : การกรองสถานะการสนทนา กรณีตัวอย่าง  ต้องการดูข้อมูลที่มีสถานะ “กำลังร้องขอ” โดยให้เรียงรายการสนทนาตาม “Priority”

การกรองการสนทนา

การกรองการสนทนาผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ วิธีการกรองการสนทนา ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการกรองการสนทนาได้โดยสามารถเลือกขั้นต่ำ 1 เงื่อนไข หรือเลือกหลายเงื่อนไขซ้อนกันได้” เงื่อนไขการกรองการสนทนา เงื่อนไขการกรองการสนทนาแสดงเงื่อนไขการกรองการสนทนาทั้งหมดที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือก การกรองการสนทนา แบ่งหมวดหมู่เงื่อนไขการกรองออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ตัวกรองมาตรฐาน ตัวกรองมาตรฐานคือ เงื่อนไขเริ่มต้นที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือกเพื่อกรองข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย หมายถึง สถานะการสนทนา เช่น เปิด, เสร็จสิ้น, กำลังร้องขอ, หลับ หรือทั้งหมด เลือกชื่อผู้ดูแลการสนทนาที่ต้องการกรอง เลือกกล่องข้อความที่ต้องการกรอง เลือกทีม กรอกข้อความที่ต้องการกรองการสนทนา เลือกป้ายกำกับ ตัวกรองเพิ่มเติม ตัวกรองเพิ่มเติมคือ เงื่อนไขการกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ ประกอบด้วย ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรอกชื่อประเทศที่ต้องการ กรอก URL link แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เกิดจาก Omoo เปิดให้ท่านผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มเองได้ […]

ส่ง Link ให้ลูกค้าจองเข้ารับบริการด้วยตนเอง

ท่านผู้ใช้งานสามารถส่ง Link ให้ลูกค้าจองเข้ารับบริการด้วยตนเองได้ง่าย ๆ โดยท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอการสนทนา และเลือกรายการสนทนาที่ต้องการ หรือสามารถทำตามขั้นตอนตามตัวอย่างด้านล่าง การเข้าสู่หน้าจอการสนทนา หน้าจอการสนทนา  เมื่อต้องการอ่านข้อความการสนทนาหรือต้องการส่ง Link การจอง การส่ง Link การจองให้ลูกค้า การส่ง Link การจองให้ลูกค้าเพื่อจองคิวการใช้บริการด้วยตัวเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้ Note : ปุ่มการจองนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเปิดใช้บริการระบบ Booking กับ Omoo ถึงสามารถใช้งานได้ ระบบแสดงลิงค์ Booking ที่ช่องตอบกลับการสนทนา เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

จองการนัดหมายให้ลูกค้า

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอ เพื่อจองการนัดหมายให้ลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับบริการให้กับลูกค้าได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ แสดงตัวอย่าง  การจองคิวเพื่อเข้ารับบริการให้กับลูกค้า “บริการ” ที่แสดงรายการให้เลือก  จะต้องมีการตั้งค่า Service Management ที่เมนู Bookings 3.  เลือก “บริการ” ที่ต้องการ 4.  ระบบแสดง “ชื่อบริการ” และ “ระยะเวลา” ที่ใช้ในการเข้ารับบริการ 5.  เลือก “วัน/เดือน/ปี” ที่ต้องการ 6.  ระบบแสดง “เวลา” ที่ต้องการเข้ารับบริการ “เวลา” ที่แสดงรายการให้เลือก  จะต้องมีการตั้งค่า Service Management ที่เมนู Bookings 7.  เลือก “เวลา” ที่ต้องการเข้ารับบริการ 8.  ระบบแสดงหน้าจอ “รายละเอียดลูกค้า” ที่ต้องการจองคิวเข้ารับบริการ 9.  ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ระบบแสดงเครื่องหมาย “*” สีแดงต่อท้ายข้อความ […]

การสร้างบริการใหม่ (Service Management)

การสร้างบริการใหม่ เพื่อเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ ตามวันที่ และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ การสร้างบริการใหม่ การกรอกข้อมูล ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  เพื่อสร้างบริการใหม่ หมายถึง Service name แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อบันทึกบริการใหม่ การตั้งค่าบริการใหม่ ตัวอย่างการตั้งค่าบริการใหม่ เมื่อท่านสร้างบริการใหม่ขึ้นมา ท่านสามารถตั้งค่าบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมต่าง ๆ ดังนี้ แถบ Event Setup ประกอบด้วย Ex.  แก้ไข Duration = 60 นาที แถบ Availability แถบ Availability : การตั้งค่าเวลาทำการ กรณีที่ ท่านสร้าง Availability มากกว่า 1 รายการ ระบบอนุญาตให้ท่านเลือก Availability ได้ 2. กรณีที่ต้องการแก้ไข Availability ท่านสามารถแก้ไข โดย กดปุ่ม “Edit availability” แถบ […]

การตั้งค่าเวลาทำการสำหรับการจองคิวเข้ารับบริการ (Availability)

ถือเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างบริการให้กับบริษัทของท่าน โดยท่านต้องกำหนดเวลาทำการ โดยเวลาทำการนี้ท่านสามารถตั้งค่าสำหรับแต่ล่ะบริการหรือไม่ก็ได้ ขั้นตอนการตั้งค่าเวลาทำการ ขั้นตอนการตั้งค่าเวลาทำการ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ การกรอกข้อมูล การกรอกข้อมูล  เพื่อสร้างเวลาทำการ เพื่อบันทึกบริการใหม่ การตั้งค่าเวลาทำการ ตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ  เพื่อสร้างเวลาทำการ โดยท่านสามารถกำหนดวัน เวลา ได้ตามต้องการ กำหนดเงื่อนไขการเปิดบริการ  สำหรับ animal clinic   ดังนี้ Sun, Sat, 9:00 AM – 9:00 PM Mon – Tue, Thu – Fri, 9:00 AM – 8:00 PM เพื่อบันทึกเวลาทำการ แสดงตัวอย่างเมื่อสร้างเวลาทำการสำหรับบริการของท่าน

แนะนำการใช้งานระบบการจอง

เมื่อท่านเปิดใช้งานฟีเจอร์การจอง (Booking) ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าบริการที่ต้องการ โดย Omoo ได้เปิดระบบให้ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งาน และตรวจสอบระบบการทำงาน ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจองคิว (Booking) การเข้าใช้งานระบบการจอง (Booking) ประกอบด้วย แนะนำฟีเจอร์การจอง (Booking) Booking Management Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการ แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง แสดงผลรายการจองคิวลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ Booking Calendar Booking Calendar คือ ปฏิทินแสดงการจองคิว โดยระบบจะใช้สีแทนค่าบริการต่างๆ ของท่านในแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการจองคิวเข้ามา และสามารถเลือกรูปแบบปฏิทิน Calendar หรือ Agenda […]

ตัวอย่างการสร้าง Quick Reply

ตัวอย่าง : การสร้างข้อความตอบด่วน (Quick Reply) ตัวอย่างการสร้าง Quick Reply กดปุ่ม “บันทึก” เมื่อต้องการบันทึกการสร้าง Quick Reply ข้อควรระวัง สร้าง Automation เสร็จแล้ว ไปลองใช้กันจ้า!! Incase : เมื่อลูกค้าส่งข้อความตรงกับ Keyword  ตัวอย่าง คีย์เวิร์ด : “ต้อนรับลูกค้า” Action ที่เกิดขึ้น

การสร้างข้อความตอบกลับด่วน (Quick Reply)

เข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”  เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ เริ่มสร้างข้อความตอบกลับด่วน (Quick Reply) เมื่อผู้ใช้งาน  กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ” ข้อความตอบกลับด่วน (Quick Reply) รองรับสูงสุด 10 Bubble/Action ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านซ้าย) ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านซ้าย)  ประกอบด้วย ตั้งชื่อชุดรูปแบบข้อความ กำหนดคีย์เวิร์ดจะต้องไม่ซ้ำ กำหนดข้อความเริ่มต้นสำหรับชุดรูปแบบข้อความ มี 2 สถานะ คือ เปิด (ค่าเริ่มต้น) และปิด แสดงหัวข้อการ์ดข้อความที่สร้างทั้งหมด  โดยการ์ดข้อความรองรับสูงสุด 10 รายการ/ชุดข้อความ ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านขวา) ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านขวา)  ประกอบด้วย รองรับสูงสุด 20 ตัวอักษร ประกอบด้วย แสดงตัวอย่าง และเมื่อต้องการเพิ่ม Bubble ข้อความตอบกลับด่วน กรณีตัวอย่างสร้าง Quick Reply ท่านสามารถกดตาม Link ได้เลย […]

EN