การเชื่อมต่อกล่องข้อความ ช่องทาง Instagram

เนื้อหา

ข้อแนะนำก่อนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Instagram

รายละเอียด

 1. ตรวจสอบ “บัญชีผู้ใช้งาน” ต้องเป็นบัญชีธุรกิจ
  • แสดงวิธีการตั้งค่าบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีธุรกิจ 
 1. จากนั้นนำบัญชีธุรกิจ ไปเชื่อมกับ Page Facebook
  • แสดงวิธีการเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจกับ Page Facebook
 1. ให้ยืนยันการเข้าถึงกล่องข้อความ Instagram บน Page Facebook
  • แสดงวิธียืนยันการเข้าถึงกล่องข้อความ Instagram บน Page Facebook

กล่องข้อความ

     ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram กับ Omoo เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียกว่า “กล่องข้อความ” โดยผู้ใช้งานสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของท่าน

     โดยคลิกที่ “เพิ่มกล่องข้อความ” เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram 

     เมื่อเชื่อต่อกล่องข้อความแล้ว  ที่หน้าจอ “แดชบอร์ด” ท่านสามารถดูสถิติการสนทนาทั้งหมด จากกล่องข้อความทั้งหมดของท่านในที่เดียวและตอบกลับได้ในแท็บ “Conversation

     ท่านยังสามารถดูการสนทนาเฉพาะสำหรับกล่องข้อความได้ โดยคลิกที่ชื่อกล่องข้อความด้านซ้ายของหน้าจอ

ท่านสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. เพิ่มกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า
 2. เพิ่มกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

วิธีการเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทน

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

 1. เลือก “Conversation
 1. ให้สังเกตคำว่า “กล่องข้อความ
 1. เลือก “+ เพิ่มกล่องข้อความ

เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

 1. ระบบแสดงหน้าจอ “เลือกช่องทาง
 1. เลือกช่องทาง “Messenger

สร้างกล่องข้อความ

Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger

Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger

 1. กด “Continue with Facebook
   
 2. เข้าสู่หน้าจอล็อกอินบนเว็บไซต์ Facebook

Step 2 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Facebook

Step 2 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Facebook

 1. Email address or phone number : กรอก “e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์” บัญชีผู้ใช้งาน Facebook
 1. Password : กรอก “Password” บัญชีผู้ใช้งาน 
 1. ปุ่ม “Log in” เข้าสู่ระบบ

อธิบายเพิ่มเติม

 • กรณีผู้ใช้งานต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ กดปุ่ม “Create New Account”

Step 3 : การเลือกบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ

Step 3 : การเลือกบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ

 1. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อในชื่อ บัญชีของท่าน”

อธิบายเพิ่มเติม

 • หากไม่ใช่บัญชีที่ต้องการ ให้เลือก “เข้าสู่ระบบบัญชีอื่น”
 • ปุ่ม “ไม่ใช่ตอนนี้” จะปิดหน้าจอ Browser เมื่อไม่ต้องการเชื่อมต่อบัญชี

Step 4 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Page Facebook

Step 4 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Page Facebook

 1. เลือกรับเพจปัจจุบันเท่านั้น : แนะนำให้เลือก
 1. กดช่อง “เลือกทั้งหมด” ที่ต้องการให้สิทธิ์ 
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 

อธิบายเพิ่มเติม

 • เลือกเพจที่มีอยู่และที่จะสร้างในอนาคตทั้งหมด :  ไม่แนะนำ
 • ปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า เข้าสู่ระบบก่อนหน้า

Step 5 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Instagram

Step 5 : การให้สิทธิ์การเข้าถึง Instagram

 1. เลือก “บัญชี Instagram ที่มีอยู่และที่จะสร้างในอนาคต

ทั้งหมด” 

 1. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” 

อธิบายเพิ่มเติม

 • บัญชี Instagram ปัจจุบันเท่านั้น : ไม่แนะนำให้เลือก เนื่องจาก เมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่หลังจากเชื่อมต่อกับ Omoo แล้ว  จะต้องมากำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่อีกครั้ง
 • กรณีกดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า การให้สิทธิ์การเข้าถึง Page Facebook

Note : 

 • การเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Instagram จำเป็นต้องเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานให้เป็นบัญชีธุรกิจ
 • ให้สิทธิการเข้าถึงข้อความบน Instagram กับ Page Facebook

Step 6 : แสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตที่ Omoo ร้องขอ

Step 6 : แสดงหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตที่ Omoo ร้องขอ

 1. กดปุ่ม “บันทึก” 

อธิบายเพิ่มเติม

 • กรณีกดปุ่ม “ย้อนกลับ” จะกลับไปหน้า การให้สิทธิ์การเข้าถึง Instagram

Step 7 : แสดงหน้าจอแสดงยืนยันการเชื่อมต่อ Omoo

Step 7 : แสดงหน้าจอแสดงยืนยันการเชื่อมต่อ Omoo 

 1. กดปุ่ม “เข้าใจแล้ว”
 1. ระบบปิด Browser กลับไปแสดงหน้า Omoo

Step 8 : รายละเอียดกล่องข้อความ

Step 8 : รายละเอียดกล่องข้อความ

 1. เลือกหน้า : “เลือกหน้าเพจ” ที่ต้องการสร้างกล่องข้อความ
 1. ชื่อกล่องข้อความ : สามารถกำหนดเลือกกรอกตัวอักษร ประกอบด้วย
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก
 • ตัวเลข
 • อักขระพิเศษ เช่น ( ) { } _ ~ = # ? ! @ $ % ^ & * – , .
 • อิโมจิ
 1. กดปุ่ม “Create Inbox

เพิ่มพนักงาน

รายละเอียด : แสดงขั้นตอนการเพิ่มพนักงาน

 1. เลือก “พนักงาน ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน

เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo และ Instagram สำเร็จ

รายละเอียด : เมื่อกรอกข้อมูลเพื่อสร้างกล่องข้อความสำเร็จ

 1. กดปุ่ม “ตั่งค่าเพิ่มเติม”  ระบบจะไปที่หน้าตั้งค่ากล่องข้อความ
 1. กดปุ่ม “พาฉันไปที่นั่น” ระบบจะแสดงหน้าจอ chat center

แสดงตัวอย่างกล่องข้อความ Instagram เมื่อเชื่อมต่อกับ Omoo สำเร็จ

EN