การตรวจสอบการจองของลูกค้า

การตรวจสอบการจองคิวของลูกค้าหน้า Booking Management Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการทั้งหมด แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง แสดงผลรายการจองคิวสำหรับลูกค้าและเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ แถบ Today แถบ Today คือ แสดงรายการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า เรียงจากเก่า-ใหม่ แถบ Upcoming แถบ Upcoming คือ แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันที่เข้ารับบริการทั้งหมด แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า เรียงจากเก่า-ใหม่ แถบ No-show แถบ No-show คือ แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service” แสดงผลสูงสุด […]

การกรองสถานะการสนทนา

การกรองสถานะการสนทนา ผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนาด้วยสถานะการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ สถานะ สถานะหมายถึง สถานะการสนทนาของลูกค้า เมื่่อต้องการกรองสถานะการสนทนาของลูกค้า ประกอบด้วย Order by Order byหมายถึง การเรียงข้อมูลการสนทนาที่ต้องการให้แสดงผล กรณีต้องการให้ระบบแสดงการเรียงรายการสนทนาที่ท่านต้องการ ท่านสามารถกำหนดให้ระบบ Omoo เรียงการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ตัวอย่าง : การกรองสถานะการสนทนา กรณีตัวอย่าง  ต้องการดูข้อมูลที่มีสถานะ “กำลังร้องขอ” โดยให้เรียงรายการสนทนาตาม “Priority”

การกรองการสนทนา

การกรองการสนทนาผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ วิธีการกรองการสนทนา ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการกรองการสนทนาได้โดยสามารถเลือกขั้นต่ำ 1 เงื่อนไข หรือเลือกหลายเงื่อนไขซ้อนกันได้” เงื่อนไขการกรองการสนทนา เงื่อนไขการกรองการสนทนาแสดงเงื่อนไขการกรองการสนทนาทั้งหมดที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือก การกรองการสนทนา แบ่งหมวดหมู่เงื่อนไขการกรองออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ตัวกรองมาตรฐาน ตัวกรองมาตรฐานคือ เงื่อนไขเริ่มต้นที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือกเพื่อกรองข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย หมายถึง สถานะการสนทนา เช่น เปิด, เสร็จสิ้น, กำลังร้องขอ, หลับ หรือทั้งหมด เลือกชื่อผู้ดูแลการสนทนาที่ต้องการกรอง เลือกกล่องข้อความที่ต้องการกรอง เลือกทีม กรอกข้อความที่ต้องการกรองการสนทนา เลือกป้ายกำกับ ตัวกรองเพิ่มเติม ตัวกรองเพิ่มเติมคือ เงื่อนไขการกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ ประกอบด้วย ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรอกชื่อประเทศที่ต้องการ กรอก URL link แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เกิดจาก Omoo เปิดให้ท่านผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มเองได้ […]

TH