รายงาน CSAT

รายงาน CSAT กรณีท่านเปิดใช้งาน CSAT ซึ่งจะแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าหลังการใช้บริการ ขึ้นมาแสดง รายงาน CSAT

รายงานทีม

หน้ารายงานภาพรวมทีม สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมทีม เพื่อแสดงรายงานภาพรวมทีม โดยระบบแสดงภาพรวมทีม ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด การเลือกทีมและการเลือกช่วงเวลา การ Download รายงาน การแสดงรายงานในเวลาทำการ

รายงานกล่องข้อความ

ภาพรวมกล่องข้อความ สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมกล่องข้อความ เพื่อแสดงรายงานภาพรวมกล่องข้อความ โดยระบบแสดงภาพรวมกล่องข้อความ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด การเลือกกล่องข้อความและการเลือกช่วงเวลา การ Download รายงาน การแสดงรายงานในเวลาทำการ

รายงานป้ายกำกับ

ภาพรวมป้ายกำกับ สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมป้ายกำกับ เพื่อแสดงรายงานภาพรวมป้ายกำกับ โดยระบบแสดงภาพรวมป้ายกำกับ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด การเลือกป้ายกำกับและการเลือกช่วงเวลา การ Download รายงาน การแสดงรายงานในเวลาทำการ

รายงานพนักงาน

รายงานภาพรวมพนักงาน ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมพนักงาน เพื่อแสดงรายงานภาพรวมพนังาน โดยระบบแสดงภาพรวมพนักงานรายบุคคล ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด การเลือกพนักงานและการเลือกช่วงเวลา การ Download รายงาน การแสดงรายงานในเวลาทำการ

รายงานภาพรวมการสนทนา

รานงานภาพรวมการสนทนา ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมการสนทนา รายละเอียด  ภาพรวมการสนทนา ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ เพื่อแสดงรายงานภาพรวมการสนทนาทั้งหมด

รายงานภาพรวม

รายงานภาพรวม รายละเอียด  ภาพรวมรายงาน ประกอบด้วย บทสนทนาใหม่ สถานะพนักงาน 2. รายงาน “สถานะพนักงาน” ปริมาณการสนทนา 3. รายงาน “ปริมาณการสนทนา” บทสนทนาโดยพนักงาน 4. รายงาน “บทสนทนาโดยพนักงาน”

รายละเอียดผู้ติดต่อ

การเข้าดูรายละเอียดผู้ติดต่อ โดยระบบสามารถ รายละเอียดผู้ติดต่อ แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ รายละเอียด  ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อได้ ดังนี้ โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย เมื่อแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน รายละเอียด  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อรายเดียวกันแต่หลายช่องทาง ท่านสามารถรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกันได้ ดังนี้ 3.  กรอก “คำค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ” ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกันกับผู้ติดต่อหลัก 4.  ระบบแสดง “รายชื่อผู้ติดต่อ” ตามคำค้นหาขึ้นมาแสดง 5.  เลือก “ผู้ติดต่อ” ที่ต้องการ 6.  สรุปผล “การรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน”  7.  กดปุ่ม “รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน” 8.  รายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่ ลบผู้ติดต่อ รายละเอียด  เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ติดต่อ  แอตทริบิวต์การติดต่อ รายละเอียด  การเรียกใช้งานแอตทริบิวต์การติดต่อ ตัวอย่าง แอตทริบิวต์การติดต่อ “อายุ” 3.  กดเลือก “อายุ”  4.  แสดงแอตทริบิวต์ “อายุ” ตามที่เงื่อนไขที่กำหนด 5.  กรอก “อายุ” ที่ต้องการ […]

การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

TH