| คู่มือการใช้งาน

การสร้างข้อความตอบกลับด่วน (Quick Reply)

เนื้อหา

เข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

 1. กดปุ่ม “เงื่อนไขอัตโนมัติ

แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ

กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”

 1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

 เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

เริ่มสร้างข้อความตอบกลับด่วน (Quick Reply)

เมื่อผู้ใช้งาน  กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

ข้อความตอบกลับด่วน (Quick Reply)

รองรับสูงสุด 10 Bubble/Action

 1. กดปุ่ม “ข้อความตอบกลับด่วน
 1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านซ้าย)

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านซ้าย)  ประกอบด้วย

 1. ชื่อชุดรูปแบบข้อความ

ตั้งชื่อชุดรูปแบบข้อความ

 1. คีย์เวิร์ด

กำหนดคีย์เวิร์ดจะต้องไม่ซ้ำ

 1. ข้อความเริ่มต้น

กำหนดข้อความเริ่มต้นสำหรับชุดรูปแบบข้อความ

 1. สถานะ

มี 2 สถานะ คือ เปิด (ค่าเริ่มต้น) และปิด

 1. รายการการ์ดข้อความ

แสดงหัวข้อการ์ดข้อความที่สร้างทั้งหมด 

โดยการ์ดข้อความรองรับสูงสุด 10 รายการ/ชุดข้อความ

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านขวา)

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านขวา)  ประกอบด้วย

 1. ป้ายชื่อที่กำหนด” หรือ “การกำหนดชื่อปุ่ม”

รองรับสูงสุด 20 ตัวอักษร

 1. การกระทำ

ประกอบด้วย

 • ส่งข้อความ แสดงกล่องข้อความเพื่อกำหนดคีย์เวิร์ดที่ต้องการ
 • ชุดรูปแบบข้อความ แสดงชุดรูปแบบข้อความที่มีในระบบขึ้นมาแสดง
 1. ตัวอย่างการแสดง Quick Reply

แสดงตัวอย่าง และเมื่อต้องการเพิ่ม Bubble ข้อความตอบกลับด่วน

กรณีตัวอย่างสร้าง Quick Reply ท่านสามารถกดตาม Link ได้เลย ^^

TH