| คู่มือการใช้งาน

เงื่อนไขอัตโนมัติ

สร้างเงื่อนไข กำหนดแอคชั่น ให้ระบบทำงานอัตโนมัติ ประหยัดเวลาแอดมินได้ถึง 10 เท่า
TH