สร้าง/แก้ไข/ลบ พนักงานในกล่องข้อความ

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ พน้กงานออกจากกล่องข้อความ บางกล่องข้อความเท่านั้น ท่านสามารถตั้งค่าพนักงานลงในกล่องข้อความได้ โดยท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าพนักงานในกล่องข้อความ การเพิ่มพนักงานในกล่องข้อความ แสดงขั้นตอนการเพิ่มพนักงานในกล่องข้อความ ดังนี้ เพียงเท่านี้ ท่านก็เพิ่มพนักงานในกล่องข้อความที่ต้องการได้สำเร็จ การแก้ไขพนักงานในกล่องข้อความ แสดงขั้นตอนการแก้ไขพนักงานในกล่องข้อความ ดังนี้ การลบพนักงานในกล่องข้อความ แสดงขั้นตอนการแก้ไขพนักงานในกล่องข้อความ ดังนี้

การลบพนักงานออกจากบัญชีผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบพนักงานในระบบ โดยขั้นตอนลบข้อมูลพนักงาน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า เพื่อลบพนักงาน แสดงตัวอย่างการลบพนักงาน ปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบพนักงานออก ระบบลบพนักงาน facebook_tester ออกจากระบบ

การแก้ไขข้อมูลพนักงานในบัญชีผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลพนักงานในระบบ โดยขั้นตอนแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า เพื่อแก้ไขข้อมูลพนักงาน ขั้นตอนที่ 2 การแก้ไขข้อมูลพนักงาน (พนักงาน/ผู้ดูแล สามารถแก้ไขได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวน license ที่ซื้อไว้เท่านั้น) (ออนไลน์/ไม่ว่าง/ออฟไลน์ เพื่อการมอบหมายงานให้กับพนักงาน) เพื่อยืนยันการแก้ไขพนักงาน เพื่อยกเลิกการเพิ่มพนักงาน ระบบส่งอีเมลพร้อมลิงก์ยืนยันเพื่อเข้าแก้ไขรหัสผ่าน

การเพิ่มพนักงานในบัญชีผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยขึ้นอยู่กับจำนวน license ที่ซื้อไว้เท่านั้น โดยขั้นตอนเพิ่มพนักงาน มีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าเพื่อเพิ่มพนักงาน ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มพนักงาน (กำหนดค่า “พนักงาน” เป็นค่าเริ่มต้นเสมอ) Ex. omoo@omoo.co เพื่อยืนยันการเพิ่มพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ยืนยันเพื่อเปิดใช้งานบัญชี เพื่อยกเลิกการเพิ่มพนักงาน เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน” กรณีพนักงานยังไม่ยืนยันเพื่อเปิดใช้งานบัญชี ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันเปิดใช้งานบัญชี เพื่อเข้าถึงระบบ Omoo รายละเอียด  เมื่อพนักงาน (Agent) ได้รับ E-mail เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดใช้งานบัญชี รายละเอียด  เมื่อพนักงาน (Agent) Reset Password ใหม่ และกด Submit เพื่อเข้าสู่ระบบ Omoo รายละเอียด  แสดงหน้าจอฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin) เมื่อพนักงาน (Agent) กดลิงค์ “Confirm my account” […]

การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดวิธีการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน การตั้งค่าสถานะ การตั้งค่าสถานะคือ การตั้งค่าสถานะผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 3 สถานะ ทำเครื่องหมายว่าออฟไลน์โดยอัตโนมัติ หมายถึง กรณีที่ท่านออกจากระบบ Omoo ให้ระบบแสดงเครื่องหมายเพื่อบอกว่าท่านผู้ใช้งานอยู่ในสถานะออฟไลน์ การสลับบัญชี สำหรับท่าน ที่มีบัญชีผู้ใช้กับ Omoo มากกว่า 1 บัญชี รายละเอียด  วิธีการสลับบัญชี เพื่อแสดงบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องการ คีย์ลัด คีย์ลัด  หมายถึง แป้นหรือชุดของแป้นที่ให้ทางเลือกอื่นในการทำบางสิ่งบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะใช้เมาส์ ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว  ท่านผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถตั้งค่าได้ ประกอบด้วย การตั้งค่า “รูปโปรไฟล์” รูปภาพที่อับโหลด จะแสดงรูปตัวอย่างบนหน้าจอ การลบ “รูปโปรไฟล์” ระบบจะลบรูปโปรไฟล์ ออกจากหน้าจอตั้งค่า ตั้งค่า “ชื่อเต็ม” ตัวย่อของค่าเริ่มต้น มาจากตัวอักษรตัวเลขของชื่อเต็ม ตั้งค่า “ชื่อที่ใช้แสดง” คีย์ลัดสำหรับส่งข้อความ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า “คีย์ลัดสำหรับส่งข้อความ” ได้ดังนี้ คีย์ลัดสำหรับส่งข้อความ มีให้เลือกใช้งานได้ตามถัด มี 2 […]

TH