การตั้งค่ากล่องข้อความ Website

การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่ากล่องข้อความ แถบการตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ 6. กดเลือก “สีของวิตเจ็ต” ที่ต้องการ 7. เลือก ปิด – เปิด “ข้อความต้อนรับ”  ระบบจะส่งข้อความต้อนรับอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความใหม่ 8. เลือก “ตั้งเวลาตอบกลับ”   โดยมีตัวเลือกดังนี้  9. เลือก ปิด – เปิด “กล่องรวมอีเมล” 10. เลือก ปิด – เปิด “เปิดการใช้งาน CSAT” CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้าหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา 11. เลือก ปิด – เปิด “รับข้อความหลังจากจบการสนทนา” เมื่อทำการกดเสร็จสิ้นการสนทนา อนุญาตให้ลูกค้าส่งข้อความหลังจากจบการสนทนาแล้ว 12. เลือก ปิด – เปิด “เปิดให้มีการสนทนาต่อทางอีเมล” การสนทนาจะสามารถดำเนินการต่อผ่านทางอีเมลได้ หากลูกค้าให้อีเมลไว้ 13. เลือก “ฟีเจอร์” ที่ต้องการ […]

เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน WordPress

แสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน WordPress แสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน WordPress NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17310838/wordpress WordPress สามารถวางโค้ดได้ 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 การวางโค้ดที่ Theme Footer NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17310838/wordpress รูปแบบที่ 2 การวางโค้ดที่ เมนู วิดเจ็ต Step 1 : login เข้าสู่ระบบ NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17310838/wordpress login เข้าสู่ระบบ เพื่อแก้ไขระบบเว็บไซต์  Step 2 : แสดงการปรับแต่ง วิดเจ็ต NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17310838/wordpress Step 3 : แสดงการปรับแต่ง วิดเจ็ต NOTE […]

เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Google Sites

แสดงวิธีการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Google Sites Step 1 : การเลือกไซต์ NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google Step 2 : แก้ไขส่วนท้ายของเว็บไซต์ NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google Step 3 : ขั้นตอนการฝังโค้ด NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google Step 4 : หน้าจอแสดงตัวอย่าง NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google Step 4 : เผยแพร่การแก้ไข NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google

เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Weebly

แสดงวิธีการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Weebly Step 1 : ขั้นตอนการแก้ไข เว็บไซต์ NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17321023/weebly Step 2 : การตั้งค่า NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17321023/weebly Step 3 : การวางโค้ด NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17321023/weebly

เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Wix

แสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Wix Step 1 : แสดงวิธีการวาง code chatwoot widget บน Wix เพื่อเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo NOTE :   เลือก </> Custom  

วิธีการทดสอบการทำงาน Code Chatwoot Widget

กรณีต้องการทดสอบว่า Code ที่สร้างสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องนำ Code ไปฝังที่ Website วิธีการเข้าสู่หน้าจอทดสอบการทำงาน แสดงตัวอย่างกล่องข้อความ Code Chatwoot Widget แสดงตัวอย่างผลการทดสอบ Chatwoot Widget และการแสดงผลบน Omoo

การเชื่อมต่อกล่องข้อความ ช่องทาง Website

กล่องข้อความ      ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram กับ Omoo เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียกว่า “กล่องข้อความ” โดยผู้ใช้งานสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของท่าน      โดยคลิกที่ “เพิ่มกล่องข้อความ” เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram       เมื่อเชื่อต่อกล่องข้อความแล้ว  ที่หน้าจอ “แดชบอร์ด” ท่านสามารถดูสถิติการสนทนาทั้งหมด จากกล่องข้อความทั้งหมดของท่านในที่เดียวและตอบกลับได้ในแท็บ “การสนทนา“      ท่านยังสามารถดูการสนทนาเฉพาะสำหรับกล่องข้อความได้ โดยคลิกที่ชื่อกล่องข้อความด้านซ้ายของหน้าจอ ท่านสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ได้ 2 วิธี ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1  วิธีการเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความ การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา ขั้นตอนที่ 2  เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Website กับ Omoo การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อสร้างกล่องข้อความ รายละเอียดกล่องข้อความ ชื่อเว็บไซต์ รายละเอียด : กรอกชื่อเว็บไซต์  โดเมนเว็บไซต์ รายละเอียด : กรอกโดเมนเว็บไซต์ […]

การยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงข้อความบน Instagram

แสดงวิธียืนยันการเข้าถึงกล่องข้อความ Instagram บน Page Facebook Step 1 : การเข้าถึงเพื่อยืนยันสิทธิ์ ผู้ใช้งานเปิด Business Suite เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงข้อความ Instagram Step 2: เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานของ Instagram การเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานของ Instagram Step 3: ยืนยันการเข้าถึงบัญชี Instagram แสดงยืนยันการเข้าถึงบัญชี Instagram เพื่อเชื่อมต่อกับ Page Facebook สำเร็จ

การเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจกับ Page Facebook

แสดงวิธีการเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจกับ Page Facebook Step 1: เชื่อมต่อกับเพจ Facebook ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว ให้เป็นบัญชีธุรกิจก่อน จากนั้นให้ดำเนินการ : Step 2: ยืนยันการเชื่อมต่อบัญชี ยืนยันการเชื่อมต่อบัญชี Instagram กับ Page Facebook Step 3: ยืนยันการเข้าถึงบัญชี Facebook ยืนยันการเข้าถึงบัญชี Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับ Page Facebook Step 4: แสดงการเข้าถึงบัญชี Facebook แสดงการเข้าถึงบัญชี Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับ Page Facebook สำเร็จ

TH