การตั้งค่าบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Step 1 :  ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์  ขั้นตอนที่ 2ตั้งค่าบัญชีธุรกิจ Step 1: เมื่อล็อกเข้าสู่ระบบสำเร็จ : Step 2 : ขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีธุรกิจ 2.  เลือก “เปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพ” 3.  เลือก “ธุรกิจ”4.  เลือก ”ถัดไป” Step 3: ตั้งค่าหมวดหมู่ของบัญชี “แสดงหมวดหมู่บนโปรไฟล์” Note :  “อย่าใช้ข้อมูลติดต่อของฉัน” สามารถอนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้  Step 4: กรอกข้อมูลบัญชี “แสดงหมวดหมู่บนโปรไฟล์” ต่อสาธารณะ” ที่ต้องการ

การตั้งค่ากล่องข้อความ Instagram

การเข้าสู่หน้าจอเพื่อตั้งค่ากล่องข้อความ แถบการตั้งค่า แสดงรายละเอียดการตั้งค่ากล่องข้อความ Instagram แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ (CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้า หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา) เมื่อตั้งค่ากล่องข้อความเรียบร้อยแล้ว เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook กรณี การเชื่อมต่อหมดอายุต้องขอสิทธิ์ การเชื่อมต่อกับ Facebook ใหม่อีกครั้ง การแก้ไขปัญหาเมื่อการเชื่อมต่อ Facebook หมดอายุ แถบการร่วมมือ แสดงการเพิ่มพนักงานและมอบหมายงานอัตโนมัติ การเพิ่มพนักงาน ตั้งค่าการมอบหมายงานอัตโนมัติ NOTE :  การแจกงานอัตโนมัติ คือ การแจกจ่ายงานให้กับพนักงานอัตโนมัติ ตามจำนวนที่กรอกไว้ เช่น กรอกจำนวน 5 ข้อความหมายถึงการได้รับมอบหมายช่องแชท ท่านละ 5 ช่องสนทนา เมื่อครบกำหนดจะวนแจกจ่ายงานใหม่ในจำนวนเท่า ๆ กัน แถบเวลาทำการ แสดงการตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการ การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด” การตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้ เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด” แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด” เมื่อต้องการตั้งค่าวัน-เวลา […]

การตั้งค่าการเปิด-ปิด Toggle Chat LINE OA (แสดงข้อความอ่านแล้วบน LINE Chat)

Step 1 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ LINE Official Account Manager Step 2 : แสดงการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการตอบกลับ บน LINE OA Step 3 : การตั้งค่าการเปิด-ปิดแชท การตั้งค่าเปิดแชท : เมื่อไม่ต้องการแสดงข้อความอ่านแล้วบนหน้าแชท การตั้งค่าการปิดแชท : เมื่อต้องการแสดงข้อความอ่านแล้วบนหน้าแชท

TH