| คู่มือการใช้งาน

แนะนำฟีเจอร์ แอททิบิวต์ที่กำหนด

เนื้อหา

แอตทริบิวต์  คืออะไร?

แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้

ตัวอย่างเช่น  แอตทริบิวต์ของเอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” ของระบบ Omoo ประกอบด้วย

 • ชื่อ
 • อีเมล์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • บริษัท
 • เมือง
 • ประเทศ
 • โปรไฟล์โซเชียล เป็นต้น

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ของแอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” นอกเหนือจากที่ระบบ Omoo มีให้

ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์เพิ่มได้ง่ายๆ โดยสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ตามขั้นตอนการเพิ่มแอตทริบิวต์กำหนดเองในบทถัดไป

แอตทริบิวต์การสนทนา

การเพิ่มแอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ

  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. นำไปใช้กับ เลือก “Conversation” 

 1. กรอก “แสดงรายชื่อ

รองรับภาษาไทย/อังกฤษ

 1. กรอก “คีย์

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ”

สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ

 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือก “ประเภท” ของแอดทริบิวต์ที่ต้องการ

ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox

 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก” 

เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

แอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ

 1. นำไปใช้กับ เลือก “Contact” 

ระบบกำหนด Conversation เป็นค่าเริ่มต้น

 1. กรอก “แสดงรายชื่อ

รองรับภาษาไทย/อังกฤษ

 1. กรอก “คีย์

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ”

สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ

 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือก “ประเภท” ของแอดทริบิวต์ที่ต้องการ

ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox

 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก” 

เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

แอตทริบิวต์สามารถรองรับการสร้างแบบใดบ้าง

ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้เองว่าต้องการให้แอตทริบิวต์ที่สร้าง รองรับข้อมูลประเภทใด โดย Omoo มีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่

 • ประเภท “Text”
 • ประเภท “Number”
 • ประเภท “Link”
 • ประเภท “Date”
 • ประเภท “List”
 • ประเภท “Checkbox”

ตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์กำหนดเอง

ตัวอย่าง การใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา

ตัวอย่าง การใช้งานแอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ

EN