การตั้งค่ากล่องข้อความ Telegram

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ (CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้า หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา) เมื่อตั้งค่ากล่องข้อความเรียบร้อยแล้ว แถบการร่วมมือ การเพิ่มพนักงาน มอบหมายงานอัตโนมัติ แถบเวลาทำการ การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด” การตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการ สำหรับกล่องข้อความนี้ เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

การเชื่อมต่อกล่องข้อความ ช่องทาง Telegram

ข้อแนะนำก่อนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Telegram รายละเอียด สร้าง AI Chatbot “BotFather” จาก Telegram Step 1: ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลด Telegram บน PC  หรือ Application จากนั้นให้ดำเนินการ : Step 2: สร้าง Chatbot : สำหรับสร้าง Chatbot Step 3 : ตั้งชื่อ username สร้าง Chatbot : วิธีการเข้าสู่หน้าจอเพิ่มกล่องข้อความ การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า เลือก “การตั้งค่า” การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Telegram บน Omoo สร้างกล่องข้อความ รายละเอียด : ตั้งค่า Bot Token ที่ได้จาก Telegram BotFather เพิ่มพนักงาน เชื่อมต่อกล่องข้อความ OMOO […]

แนะนำฟีเจอร์ เงื่อนไขอัตโนมัติ

ระบบเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือ Automation      ช่วยให้คุณ เหมือนมีผู้ช่วยตอบแชทลูกค้า ไม่ต้องทำงานเดิมซ้ำๆ คุณสามารถใช้เงื่อนไขอัตโนมัติทำได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่มป้ายกำกับ และมอบหมายงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมโฟกัสกับงานที่เหมาะสมและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานที่คุณต้องคลิกเอง วิธีการเข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”  เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ สร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ มีชุดรูปแบบข้อความ  ให้เลือก 3 รูปแบบ คือ หรือ Action หมายถึงการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติที่ต้องการ โดยต้องกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ  หรือ Card Message หมายถึงการสร้างรูปแบบการ์ดข้อความโดยระบบรองรับการสร้างการ์ดสูงสุด 10 ใบต่อ 1 คำสั่ง หรือ Quick Reply หมายถึงการสร้างรูปแบบข้อความตอบกลับด่วน โดยระบบรองรับการสร้างข้อความสูงสุด 10 ข้อความต่อ 1 คำสั่ง ตัวอย่าง การตั้งค่าและหน้าจอการแสดงผล การกระทำ (Action) การตั้งค่าการกระทำ (Action) Action ที่แสดงบน Omoo การแสดงผล Action […]

แนะนำฟีเจอร์ แอททิบิวต์ที่กำหนด

แอตทริบิวต์  คืออะไร? แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้ ตัวอย่างเช่น  แอตทริบิวต์ของเอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” ของระบบ Omoo ประกอบด้วย กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ของแอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” นอกเหนือจากที่ระบบ Omoo มีให้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์เพิ่มได้ง่ายๆ โดยสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ตามขั้นตอนการเพิ่มแอตทริบิวต์กำหนดเองในบทถัดไป แอตทริบิวต์การสนทนา การเพิ่มแอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ   เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย รองรับภาษาไทย/อังกฤษ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ” สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง แอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ระบบกำหนด Conversation เป็นค่าเริ่มต้น รองรับภาษาไทย/อังกฤษ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ” สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ ประกอบด้วย Text, Number, […]

EN