| คู่มือการใช้งาน

แนะนำฟีเจอร์ เงื่อนไขอัตโนมัติ

เนื้อหา

ระบบเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือ Automation

     ช่วยให้คุณ เหมือนมีผู้ช่วยตอบแชทลูกค้า ไม่ต้องทำงานเดิมซ้ำๆ คุณสามารถใช้เงื่อนไขอัตโนมัติทำได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่มป้ายกำกับ และมอบหมายงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมโฟกัสกับงานที่เหมาะสมและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานที่คุณต้องคลิกเอง

วิธีการเข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

  1. กดปุ่ม “เงื่อนไขอัตโนมัติ

แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”

  1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

 เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

สร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

มีชุดรูปแบบข้อความ  ให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

  1. การกระทำ

หรือ Action หมายถึงการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติที่ต้องการ โดยต้องกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ 

  1. การ์ดข้อความ

หรือ Card Message หมายถึงการสร้างรูปแบบการ์ดข้อความโดยระบบรองรับการสร้างการ์ดสูงสุด 10 ใบต่อ 1 คำสั่ง

  1. ข้อความตอบกลับด่วน

หรือ Quick Reply หมายถึงการสร้างรูปแบบข้อความตอบกลับด่วน โดยระบบรองรับการสร้างข้อความสูงสุด 10 ข้อความต่อ 1 คำสั่ง

ตัวอย่าง การตั้งค่าและหน้าจอการแสดงผล

การกระทำ (Action)

การตั้งค่าการกระทำ (Action)

Action ที่แสดงบน Omoo

การแสดงผล Action บน LINE OA (ลูกค้า)

Card Message

การตั้งค่า Card Message

แสดงผลบน Omoo

แสดงผลบน LINE OA (ลูกค้า)

Quick Reply

การตั้งค่า Quick Reply

แสดงผลบน Omoo

แสดงผลบน LINE OA (ลูกค้า)

EN