| คู่มือการใช้งาน

การกรองการสนทนา

เนื้อหา

การกรองการสนทนาผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้

วิธีการกรองการสนทนา

 1. กดปุ่ม “กรองการสนทนา
 1. แสดงหน้าจอ “กรองการสนทนา

ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการกรองการสนทนาได้โดยสามารถเลือกขั้นต่ำ 1 เงื่อนไข หรือเลือกหลายเงื่อนไขซ้อนกันได้”

เงื่อนไขการกรองการสนทนา

เงื่อนไขการกรองการสนทนาแสดงเงื่อนไขการกรองการสนทนาทั้งหมดที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือก

การกรองการสนทนา แบ่งหมวดหมู่เงื่อนไขการกรองออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

 1. ตัวกรองมาตรฐาน
 1. ตัวกรองเพิ่มเติม
 1. แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ตัวกรองมาตรฐาน

ตัวกรองมาตรฐานคือ เงื่อนไขเริ่มต้นที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือกเพื่อกรองข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ

ประกอบด้วย

 1. สถานะ

หมายถึง สถานะการสนทนา เช่น เปิด, เสร็จสิ้น, กำลังร้องขอ, หลับ หรือทั้งหมด

 1. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

เลือกชื่อผู้ดูแลการสนทนาที่ต้องการกรอง

 1. ชื่อกล่องข้อความ 

เลือกกล่องข้อความที่ต้องการกรอง

 1. ชื่อทีม 

เลือกทีม

 1. ตัวระบุการสนทนา 

กรอกข้อความที่ต้องการกรองการสนทนา

 1. ชื่อแคมเปญ
 1. ป้ายกำกับ 

เลือกป้ายกำกับ

 1. สร้างเมื่อ 
 1. ล่าสุดเมื่อ

ตัวกรองเพิ่มเติม

ตัวกรองเพิ่มเติมคือ เงื่อนไขการกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

ประกอบด้วย

 1. ภาษาของเบราว์เซอร์

ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

 1. ชื่อประเทศ

กรอกชื่อประเทศที่ต้องการ

 1. ลิงก์อ้างอิง

กรอก URL link

แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เกิดจาก Omoo เปิดให้ท่านผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มเองได้ ดังนั้น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถกรองข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น Omoo จึงเปิดระบบการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์ที่สร้างขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ง่าย ๆ ดังนี้

แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. แอตทริบิวต์การสนทนา
 1. แอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ

การแสดงผลขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ใช้งานของท่านมีการสร้างแอตทริบิวต์อะไรเพิ่มเติมบ้าง ระบบจะแสดงข้อมูลตามที่มีในระบบ

ตัวอย่าง เมื่อกรองข้อมูลสำเร็จ

เมื่อท่านเลือกเงื่อนไขการกรองที่ต้องการ และกดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เรียบร้อยแล้ว

 1. ระบบแสดงรายการสนทนา “ที่ตรงกับเงื่อนไขการกรอง” ที่ท่านต้องการ

บันทึกการกรองการสนทนา

การบันทึกการกรองการสนทนา เพื่อท่านสามารถเข้าไปเรียกใช้เงื่อนไขการกรองซ้ำได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม “บันทึกตัวกรอง” ที่ท่านต้องการ
 1. กรอกข้อมูล “ตั้งชื่อตัวกรอง” 

Ex. ตั้งชื่อ “Admin Tinee”

 1. กดปุ่ม “บันทึกตัวกรอง
 1. ระบบสร้างโฟลเดอร์ใหม่ สำหรับเงื่อนไขการกรองที่ท่านกำหนด

ยกเลิกการกรองการสนทนา

กรณีที่ต้องการลบตัวกรองการสนทนาที่ท่านบันทึกไว้ ท่านสามารถทำได้ โดย

 1. กดเลือก “โฟลเดอร์ตัวกรอง” ที่ต้องการ

Ex. โฟลเดอร์ชื่อ “Admin Tinee”

 1. กดปุ่ม “ลบตัวกรอง
 1. กดปุ่ม “ไม่ เก็บตัวกรองไว้

เพื่อยกเลิกการลบตัวกรอง

 1. กดปุ่ม “เอาเลย

เพื่อยืนยันการลบตัวกรอง

กรณีที่ผู้ใช้งานกรองการสนทนา โดยไม่ได้บันทึกตัวกรองไว้ เมื่อท่านต้องการยกเลิกการกรอง ท่านสามารถทำได้ ดังนี้

 1. กดปุ่ม “ลบตัวกรอง
 1. ระบบจะทำการเคลีย์ตัวกรองการสนทนา พร้อมแสดงหน้าจอเริ่มต้น

ตัวอย่าง

กรองการสนทนา 1 เงื่อนไข

กรณีตัวอย่าง

ต้องการกรองข้อมูล เพื่อดู

 1. รายการสนทนาทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของพนักงานชื่อ “Tinee
 1. กดปุ่ม “กรองการสนทนา
 1. เลือกตัวกรองมาตรฐาน “ชื่อผู้รับผิดชอบ” “เท่ากับ” “Tinee
 1. กดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เพื่อยืนยันการกรองด้วยเงื่อนไขนี้

เมื่อท่านกดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เรียบร้อยแล้ว เรามาดูผลการกรองกันเถอะ !!!!

 1. แสดงรายการสนทนา “ที่ตรงกับเงื่อนไขการกรอง” ที่ท่านต้องการ

การกรองการสนทนาแบบหลายเงื่อนไข เชื่อมเงื่อนไขด้วย “และ”

กรณีตัวอย่าง

ต้องการกรองข้อมูล เพื่อดู

 1. รายการสนทนาที่มีสถานะ “เปิด
 2. และอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของพนักงานชื่อ “Tinee
 1. กดปุ่ม “กรองการสนทนา
 1. เลือกตัวกรองมาตรฐาน “สถานะ” “เท่ากับ” “เปิด
 1. กดปุ่ม “+เพิ่มตัวกรอง
 1. ระบบเลือกตัวเชื่อมเงื่อนไข “และ” เลือกตัวกรองมาตรฐาน “ชื่อผู้รับผิดชอบ” “เท่ากับ” “Tinee
 1. กดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เพื่อยืนยันการกรองด้วยเงื่อนไขนี้

เมื่อท่านกดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เรียบร้อยแล้ว เรามาดูผลการกรองกันเถอะ !!!!

 1. แสดงรายการสนทนา “ที่ตรงกับเงื่อนไขการกรอง” ที่ท่านต้องการ

การกรองการสนทนาแบบหลายเงื่อนไข เชื่อมเงื่อนไขด้วย “หรือ”

กรณีตัวอย่าง

ต้องการกรองข้อมูล

 1. การสนทนาที่มีสถานะ “เปิด
 2. และชื่อผู้รับผิดชอบ “Tinee
 3. และติดป้ายกำกับ “สนใจ
 4. หรือ ติดป้ายกำกับ “ลูกค้าขอ_walk_in
 1. กดปุ่ม “กรองการสนทนา
 1. เลือกตัวกรองมาตรฐาน “สถานะ” “เท่ากับ” “เปิด
 1. เลือกตัวเชื่อมเงื่อนไข “และ
 1. เลือกตัวกรองมาตรฐาน “ชื่อผู้รับผิดชอบ” “เท่ากับ” “Tinee
 1. เลือกตัวเชื่อมเงื่อนไข “และ
 1. เลือกตัวกรองมาตรฐาน “ป้ายกำกับ” “เท่ากับ” “สนใจ
 1. เลือกตัวเชื่อมเงื่อนไข “หรือ
 1. เลือกตัวกรองมาตรฐาน “ป้ายกำกับ” “เท่ากับ” “ลูกค้า_walk_in
 1. กดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เพื่อยืนยันการกรองด้วยเงื่อนไขนี้

เมื่อท่านกดปุ่ม “ใช้ตัวกรอง” เรียบร้อยแล้ว เรามาดูผลการกรองกันเถอะ !!!!

 1. แสดงรายการสนทนา “ที่ตรงกับเงื่อนไขการกรอง” ที่ท่านต้องการ
EN