การเปิดสิทธิแอดมิน Messaging API บน LINE Developer

เนื้อหา

เมื่อท่านต้องการเปิดสิทธิแอดมิน ให้ทีมงาน Omoo เข้าไปช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกล่องข้อความ LINE OA ต้องทำอย่างไรบ้าง

Ex. ต้องการเปิดสิทธิแอดมิน LINE OA : Omelet Training : Channel ID = 2001136163

กดเลือก LINE Developers

กดเลือก Console

จะพบกับหน้า Providers หลัก ให้เลือก Providers ที่เชื่อมต่อ

จากตัวอย่าง

Provider = Developer Almond

Channel name = Omelet Trainging

ตรวจสอบว่า Channel ID

ระหว่าง LINE OA และ LINE Developer จะต้องตรงกัน

กดปุ่ม Invite by email

  1. กรอกอีเมล์ “developer@omoo.co
  1. Role “Admin”
  1. กดปุ่ม “Send Invitations”
EN