การเปิดใช้ Messaging API บน LINE OA

เนื้อหา

Step 1 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ LINE Official Account Manager

 1. เข้า manager.LINE.biz
 1. ล็อคอินด้วยบัญชีไลน์ หรือ บัญชีธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ระบบ LINE Official Account Manager

Step 2 : ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Messaging API บน LINE Account Manager

 1. เลือก “ตั้งค่า
 1. เลือกแถบ “Messaging API
 2. ปุ่ม “ใช้ Messaging API

Step 3 : ขั้นตอนการเลือก โพรไวเดอร์ (Provider) ในการเชื่อมต่อ Messaging API

การเลือกโพรไวเดอร์ (Provider) 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกด้ 2 รูปแบบ คือ

 1. สร้างโพรไวเดอร์ใหม่ โดยกรอก “ชื่อโพรไวเดอร์ที่ต้องการ” แล้วกดปุ่ม “ยอมรับ” 
 1. เลือก “โพรไวเดอร์” เดิมที่มีอยู่แล้ว จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ

Step 4 : การยอมรับนโยบายนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว :  ระบุ หรือ ไม่ระบุ ก็ได้
 1. ข้อกำหนดการใช้บริการ :  ระบุ หรือ ไม่ระบุ ก็ได้
 1. กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการทำงาน
 1. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำงาน

Step 5 : ตรวจสอบรายละเอียด การเชื่อมต่อ Messaging API บน LINE OA

 1. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Messaging API
 1. กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ Messaging API
 1. กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Messaging API

แสดงตัวอย่าง เมื่อเปิดใช้งาน Messaging API บน LINE OA สำเร็จ

EN