แอตทริบิวต์  คืออะไร?

เนื้อหา

แอตทริบิวต์  คืออะไร?

แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้

เช่น  แอตทริบิวต์ของเอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” ของระบบ Omoo ประกอบด้วย

  • ชื่อ
  • อีเมล์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • บริษัท
  • เมือง
  • ประเทศ
  • โปรไฟล์โซเชียล เป็นต้น

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ของแอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” นอกเหนือจากที่ระบบ Omoo มีให้

ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์เพิ่มได้ง่ายๆ โดยสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ตามขั้นตอนการเพิ่มแอตทริบิวต์กำหนดเองในบทถัดไป

EN