แนะนำฟีเจอร์รายงาน

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้ารายงาน

แดชบอร์ดที่แสดงสถิติของแชท พฤติกรรมของลูกค้า และพฤติกรรมของสมาชิก ช่วยให้ธุรกิจรู้จักกลุ่มลูกค้าของได้ดีขึ้น เพื่อวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่อไป

การเข้าสู่หน้ารายงาน

 1. กดปุ่ม “รายงาน
 1. แถบเมนูรายงานประกอบด้วย
  • ภาพรวม ค่าเริ่มต้น
  • Conversations
  • CSAT
  • พนักงาน
  • ป้ายกำกับ
  • กล่องข้อความ
  • ทีม

แนะนำรายงานภาพรวมแต่ละประเภท

รายงานภาพรวม

แสดงข้อมูลทุกรายงานในรูปแบบ Real Time ประกอบด้วย

 1. บทสนทนาใหม่” แสดงจำนวนการสนทนาใหม่ของวันที่ปัจจุบัน แบ่งเป็น
  • ใหม่
  • รอการตอบกลับ
  • ไม่ได้รับมอบหมาย
 1. สถานะพนักงาน” แสดงจำนวนพนักงาน
  • ออนไลน์
  • ไม่ว่าง
  • ออฟไลน์
 1. ปริมาณการสนทนา” แสดงจำนวนลูกค้าที่เข้ามาสนทนา ตามช่วงเวลาในแต่ละวัน
  • สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่แต่ละช่องเพื่อดูจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงวันเวลาได้
  • สามารถ Download รายงานได้
  • ความอ่อน-เข้มของสี
   • สีเข้ม คือ ช่วงวันเวลาที่มีจำนวนลูกค้าเข้ามาพูดคุยเยอะ
   • สีอ่อน คือ  ช่วงวันเวลาที่มีจำนวนลูกค้าเข้ามาพูดคุยน้อย
 1. บทสนทนาโดยพนักงาน” แสดงจำนวนการตอบบทสนทนาของพนักงาาน

รายงานภาพรวมการสนทนา

แสดงรายงานการสนทนาโดยแสดงจากมุมมองด้านต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการ โดยระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การ เพิ่มขึ้น/ลดลง ของรายงานแต่ละประเภทเทียบกับระยะเวลาที่เลือกไว้ ประกอบด้วยรายงาน

 1. Conversation” แสดงจำนวนลูกค้าที่สนทนา
 1. ตอบกลับครั้งแรก” แสดงจำนวนการตอบกลับการสนทนาครั้งแรก
 1. ระยะเวลารอคอยของลูกค้า” แสดงจำนวนระยะเวลารอคอยการตอบกลับของลูกค้า
 1. เวลาในการแก้ปัญหา” แสดงเวลาในการแก้ไขปัญาให้ลูกค้า
 1. การสนทนาที่เสร็จสิ้น” แสดงจำนวนการสนทนาที่เสร็จสิ้น
 1. ข้อความที่ได้รับ” แสดงจำนวนข้อความที่ได้รับ
 1. ข้อความที่ส่ง” แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง
 1. ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv

รายงาน CSAT

กรณีท่านเปิดใช้งาน CSAT ซึ่งจะแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าหลังการใช้บริการ ขึ้นมาแสดง

 1. เงื่อนไขการขอดูรายงาน” ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการขอดูรายงาน
  • ระยะเวลา (7 วันที่ผ่านมา แสดงเป็นค่าเริ่มต้น)
  • พนักงาน (เลือกหรือไม่ก็ได้)
  • ทีม (เลือกหรือไม่ก็ได้)
  • กล่องข้อความ (เลือกหรือไม่ก็ได้)
  • ผลการประมิน (เลือกหรือไม่ก็ได้)
 1. ผลรวมรายงาน CSAT” แบ่งออกเป็น
  • การตอบกลับทั้งหมด
  • คะแนนความพึงพอใจรวม (เปอร์เซ็นต์)
  • อัตราการตอบกลับ (เปอร์เซ็นต์)
  • ผลการประเมิน (เปอร์เซ็นต์)
 1. รายละเอียดการประเมิน” แสดงข้อมูลผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินที่ได้รับ
 1. ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv

รายงานภาพรวมพนักงาน

แสดงรายงานพนักงาน โดยแสดงจากมุมมองด้านต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกพนักงาน และเลือกระยะเวลาที่ต้องการ โดยระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การ เพิ่มขึ้น/ลดลง ของรายงานแต่ละประเภทเทียบกับระยะเวลาที่เลือกไว้ ประกอบด้วยรายงาน

 1. Conversation” แสดงจำนวนลูกค้าที่สนทนา
 1. ตอบกลับครั้งแรก” แสดงจำนวนการตอบกลับการสนทนาครั้งแรก
 1. ระยะเวลารอคอยของลูกค้า” แสดงจำนวนระยะเวลารอคอยการตอบกลับของลูกค้า
 1. เวลาในการแก้ปัญหา” แสดงเวลาในการแก้ไขปัญาให้ลูกค้า
 1. การสนทนาที่เสร็จสิ้น” แสดงจำนวนการสนทนาที่เสร็จสิ้น
 1. ข้อความที่ได้รับ” แสดงจำนวนข้อความที่ได้รับ
 1. ข้อความที่ส่ง” แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง
 1. ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv

รายงานภาพรวมป้ายกำกับ

แสดงรายงานป้ายกำกับ โดยแสดงจากมุมมองด้านต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกป้ายกำกับ เลือกระยะเวลาที่ต้องการ และรูปแบบการแสดงผล โดยระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การ เพิ่มขึ้น/ลดลง ของรายงานแต่ละประเภทเทียบกับระยะเวลาที่เลือกไว้ ประกอบด้วยรายงาน

 1. Conversation” แสดงจำนวนลูกค้าที่สนทนา
 1. ตอบกลับครั้งแรก” แสดงจำนวนการตอบกลับการสนทนาครั้งแรก
 1. ระยะเวลารอคอยของลูกค้า” แสดงจำนวนระยะเวลารอคอยการตอบกลับของลูกค้า
 1. เวลาในการแก้ปัญหา” แสดงเวลาในการแก้ไขปัญาให้ลูกค้า
 1. การสนทนาที่เสร็จสิ้น” แสดงจำนวนการสนทนาที่เสร็จสิ้น
 1. ข้อความที่ได้รับ” แสดงจำนวนข้อความที่ได้รับ
 1. ข้อความที่ส่ง” แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง
 1. ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv

รายงานภาพรวมกล่องข้อความ

แสดงรายงานกล่องข้อความ โดยแสดงจากมุมมองด้านต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกกล่องข้อความ เลือกระยะเวลาที่ต้องการ และรูปแบบการแสดงผล โดยระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การ เพิ่มขึ้น/ลดลง ของรายงานแต่ละประเภทเทียบกับระยะเวลาที่เลือกไว้ ประกอบด้วยรายงาน

 1. Conversation” แสดงจำนวนลูกค้าที่สนทนา
 1. ตอบกลับครั้งแรก” แสดงจำนวนการตอบกลับการสนทนาครั้งแรก
 1. ระยะเวลารอคอยของลูกค้า” แสดงจำนวนระยะเวลารอคอยการตอบกลับของลูกค้า
 1. เวลาในการแก้ปัญหา” แสดงเวลาในการแก้ไขปัญาให้ลูกค้า
 1. การสนทนาที่เสร็จสิ้น” แสดงจำนวนการสนทนาที่เสร็จสิ้น
 1. ข้อความที่ได้รับ” แสดงจำนวนข้อความที่ได้รับ
 1. ข้อความที่ส่ง” แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง
 1. ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv

รายงานภาพรวมทีม

แสดงรายงานทีม โดยแสดงจากมุมมองด้านต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกทีม เลือกระยะเวลาที่ต้องการ และรูปแบบการแสดงผล โดยระบบแสดงเปอร์เซ็นต์การ เพิ่มขึ้น/ลดลง ของรายงานแต่ละประเภทเทียบกับระยะเวลาที่เลือกไว้ ประกอบด้วยรายงาน

 1. Conversation” แสดงจำนวนลูกค้าที่สนทนา
 1. ตอบกลับครั้งแรก” แสดงจำนวนการตอบกลับการสนทนาครั้งแรก
 1. ระยะเวลารอคอยของลูกค้า” แสดงจำนวนระยะเวลารอคอยการตอบกลับของลูกค้า
 1. เวลาในการแก้ปัญหา” แสดงเวลาในการแก้ไขปัญาให้ลูกค้า
 1. การสนทนาที่เสร็จสิ้น” แสดงจำนวนการสนทนาที่เสร็จสิ้น
 1. ข้อความที่ได้รับ” แสดงจำนวนข้อความที่ได้รับ
 1. ข้อความที่ส่ง” แสดงจำนวนข้อความที่ส่ง
 1. ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv
EN