แนะนำฟีเจอร์ผู้ติดต่อ

เนื้อหา

เมนูกรองรายชื่อผู้ติดต่อ

     Omoo แยกการกรองรายชื่อผู้ติดต่อออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

 1. รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด
  แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้งาน
 2. ที่ติดป้าย
  แสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ตามป้ายกำกับ

รายชื่อผู้ติดต่อ

     แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่แถบเมนูด้านบน เพื่อเรียงข้อมูล โดยข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ประกอบด้วย

 1. ชื่อผู้ติดต่อ แสดงชื่อผู้ติดต่อจากกล่องข้อความต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ Omoo
 1. ที่อยู่อีเมล์”  แสดงอีเมล์ของผู้ติดต่อ
 2. เบอร์โทรศัพท์” แสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ
 3. บริษัท” แสดงชื่อบริษัท
 4. เมือง” แสดงชื่อเมือง หรือจังหวัด
 5. ประเทศ” แสดงชื่อประเทศ
 6. โปรไฟล์โซเชียล” แสดงรูปโปรไฟล์โซเชียล (ถ้ามี)
 7. ล่าสุดเมื่อ” แสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
 8. สร้างเมื่อ” แสดงวันที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. คลิก “ช่องค้นหา
 1. กรอกข้อมูล “รายชื่อผู้ติดต่อ/เบอร์โทร/อีเมล/บริษัท
 2. ระบบค้นหา “ข้อมูลตามคีย์เวิร์ด” โดยจะทำการค้นหาทั้งหมด หากตรงกับคีย์เวิร์ดที่กรอกข้อมูลเข้ามา

กรองรายชื่อผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถกรองรายชื่อผู้ติดต่อจากเงื่อนไขการกรอง ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “ตัวกรอง
 1. เลือก “เงื่อนไขการกรอง” ที่ต้องการ
  • ตัวกรองมาตรฐาน
   • ชื่อ
   • อีเมล์
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • ประเทศ
   • เมือง
   • สร้างเมื่อ
   • ล่าสุดเมื่อ
  • แอตทริบิวต์กำหนดเอง
   • มาจากการสร้างแอตทริบิวต์เพิ่มเติมจากข้อมูลมาตรฐานที่มี

การติดต่อใหม่

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “การติดต่อใหม่
 1. กรอกข้อมูล “Contacts” เพื่อสร้างการติดต่อใหม่
  • ตัวกรองมาตรฐาน
   • ชื่อ
   • อีเมล์
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • บริษัท
   • เมือง
   • ประเทศ
   • โปรไฟล์โซเชียล
    • Facebook
    • Twitter
    • linkedin
    • Github

การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “นำเข้า
 1. เลือกไฟล์ .CSV “ข้อมูลผู้ติดต่อ” เพื่อนำเข้าข้อมูล
  • File .CSV ประกอบด้วยคอลัมภ์ ดังนี้
   • Name
   • Email
   • Phone number
   • Company
   • City
   • Country
   • Github
   • Twitter
   • Facebook
   • Linkedin
   • Last activity
   • Conversation

การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด
 1. ระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ โดยจะนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด ไปเก็บไว้ที่ Folder :  Downloads ที่เครื่อง PC ที่ท่าานใช้งาน
EN