| คู่มือการใช้งาน

แนะนำการใช้งานระบบการจอง

เนื้อหา

เมื่อท่านเปิดใช้งานฟีเจอร์การจอง (Booking) ท่านจำเป็นต้องตั้งค่าบริการที่ต้องการ โดย Omoo ได้เปิดระบบให้ท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งาน และตรวจสอบระบบการทำงาน ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบจองคิว (Booking)

การเข้าใช้งานระบบการจอง (Booking)

 1. กดปุ่ม “Booking
 1. ฟีเจอร์การทำงานหลักของการจอง (Booking)

ประกอบด้วย

 • Booking Management (ค่าเริ่มต้น)
 • Booking Calendar
 • Service Management
 • Availability

แนะนำฟีเจอร์การจอง (Booking)

Booking Management

Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย

 1. แถบ “Today

แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน

 1. แถบ “Upcoming

แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการ

 1. แถบ “No-show

แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service

 1. แถบ “Cancelled

แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง

 1. แถบ “Past

แสดงผลรายการจองคิวลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ

Booking Calendar

Booking Calendar คือ ปฏิทินแสดงการจองคิว โดยระบบจะใช้สีแทนค่าบริการต่างๆ ของท่านในแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการจองคิวเข้ามา และสามารถเลือกรูปแบบปฏิทิน Calendar หรือ Agenda ได้โดยสามารถเลือกแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

 1. รูปแบบปฎิทิน “Agenda

แสดงรายการจองคิวตามวัน เวลา บริการ โดยระบบแสดงตามสีของบริการที่ลูกค้าจองคิว

 1. รูปแบบปฏิทิน “Calendar

แสดงรายการจองคิวตามรูปแบบปฏิทิน โดยสามารถเลือกมุมมองการดูปฏิทิน 

 • รายวัน
 • รายสัปดาห์ (ค่าเริ่มต้น)
 • รายเดือน

Service Management

Service Management คือ ฟีเจอร์สำหรับการสร้างบริการสำหรับการจองของท่าน โดยท่านสามารถสร้าง แก้ไข ลบ หรือ เปิด/ปิดบริการ ออกจากระบบ

 1. เลือก “Service Management
 1. หน้าจอ “Service Management

แสดงรายการบริการทั้งหมดที่มีในระบบ 

 • สร้างบริการใหม่
 • ลบ
 • แก้ไข
 • เปิด/ปิดบริการ
 • คัดลอกลิงค์บริการ
 • ย้ายตำแหน่งการแสดงผลของบริการ
 1. เมื่อกดเลือก “Service” ที่ต้องการ

แสดงการตั้งค่าบริการ โดยท่าสามารถเลือกการตั้งค่าบริการ ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

Availability

Availability คือ ฟีเจอร์สำหรับการตั้งค่าวันทำงานให้กับบริการของท่าน โดยท่านสามารถกำหนดวัน – เวลาทำการของบริการท่าน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กับทุกบริการ หรือบางบริการ ท่านสามารถกำหนดได้ง่าย ๆ 

 1. เลือก “Availability

แสดงเวลาทำการที่สร้างทั้งหมดในระบบ

 1. การใช้งาน “Availability

สามารถกำหนดการทำงาน  

 • สร้าง new availability 
 • แก้ไข
 • ลบ
 • เปิด/ปิดบริการ
EN