เพิ่ม/แก้ไข/ลบ พนักงานในทีม

เนื้อหา

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ทีม โดยท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

การเพิ่มพนักงานในทีม

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ทีม
 1. เลือก “แก้ไขทีม” ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “อัปเดตทีม”
 1. เลือก Check box “เลือกพนักงาน” ที่ต้องการเพิ่มในทีม
 1. กดปุ่ม “อัปเดตพนักงานในทีม”

เพียงเท่านี้ ท่านก็เพิ่มพนักงานเข้าสู่ทีมที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย

การแก้ไขพนักงานในทีม

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ทีม
 1. เลือก “แก้ไขทีม” ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “อัปเดตทีม”
 1. เลือก Check box “เลือกพนักงาน” ที่ต้องการแก้ไข

เมื่อต้องการเพิ่ม ให้ติ๊กเลือก Check box จะมีเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเลือกที่หน้าชื่อพนักงาน

เมื่อต้องการลบ ให้ติ๊ก Check box ให้เป็นค่าว่าง

 1. กดปุ่ม “อัปเดตพนักงานในทีม”

เพียงเท่านี้ ท่านก็เพิ่มพนักงานเข้าสู่ทีมที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย

การลบพนักงานในทีม

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ทีม
 1. เลือก “แก้ไขทีม” ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “อัปเดตทีม”
 1. เลือก Check box “เลือกพนักงาน” ที่ต้องการแก้ไข

เมื่อต้องการลบ ให้ติ๊ก Check box ให้เป็นค่าว่าง

 1. กดปุ่ม “อัปเดตพนักงานในทีม”

เพียงเท่านี้ ท่านก็เพิ่มพนักงานเข้าสู่ทีมที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย

EN