เปลี่ยนสถานะการสนทนา

เนื้อหา

เปลี่ยนสถานะการสนทนา

การเปลี่ยนสถานะการสนทนา  เมื่อการสนทนาสิ้นสุด หรือท่านต้องการซ่อนหน้าการสนทนาที่ต้องการ โดย

  1. กดปุ่ม “เสร็จสิ้น
  1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” จะเปลี่ยนจากสีเขียว สถานะ “เสร็จสิ้น” เป็นสีเหลือง สถานะ “เปิดใหม่อีกครั้ง
  1. สถานะการสนทนาจะถูกบันทึกเป็น “เสร็จสิ้น” พร้อมส่งข้อความไปที่หน้าแชทสนทนา
  1. ข้อความสนทนา จะถูกซ่อนจากหน้าจอสนทนา จนกว่าจะมีข้อความใหม่ ระบบจึงจะดำเนินการดังนี้
  • เปิดการสนทนาใหม่ ให้แสดงที่หน้าจอสนทนา
  • ปุ่มเปลี่ยนสถานะ เปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียว
EN