เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Google Sites

เนื้อหา

แสดงวิธีการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Google Sites

Step 1 : การเลือกไซต์

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google

  1. loging เข้าจัดการเว็บไซต์ https://sites.google.com
  1. คลิกที่เว็บที่ต้องการวางโค้ด

Step 2 : แก้ไขส่วนท้ายของเว็บไซต์

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google

  1. ไปที่ ส่วนท้ายของเว็บไซต์ คลิก “แก้ไขส่วนท้าย”

Step 3 : ขั้นตอนการฝังโค้ด

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google

  1. เลือกเครื่องมือ “ฝัง”
  1. เลือกแท็ป “ฝังโค้ด” 
  1. วางโค้ดใน “ช่องว่าง”
  1. ปุ่ม “ถัดไป”

Step 4 : หน้าจอแสดงตัวอย่าง

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google

  1. ระบบจะแสดงตัวอย่างมาให้ กด “แทรก”

Step 4 : เผยแพร่การแก้ไข

NOTE :  อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17316377/sites-google

  1. เมื่อ ไอคอน Widget แสดงที่หน้าเว็บไซต์แล้ว กด “เผยแพร่
  1. กลับมาที่ ลิงค์การติดตั้ง wigdet code  หากแสดงสถานะ ติดตั้งแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
EN