การเข้าสู่หน้าจอเงื่อนไขอัตโนมัติ (Automation)

เนื้อหา

ระบบเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือ Automation

     ช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานเดิมซ้ำๆ คุณสามารถใช้เงื่อนไขอัตโนมัติทำได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่มป้ายกำกับ และมอบหมายงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมโฟกัสกับงานที่เหมาะสมและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานที่คุณต้องคลิกเอง

วิธีการเข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

วิธีการเข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

  1. กดปุ่ม “Automation

แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ

กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”

  1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

 เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

สร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

มีชุดรูปแบบข้อความ  ให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

  1. การกระทำ

หรือ Action หมายถึงการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติที่ต้องการ โดยต้องกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ 

  1. การ์ดข้อความ

หรือ Card Message หมายถึงการสร้างรูปแบบการ์ดข้อความ

ระบบรองรับการสร้างการ์ดสูงสุด 10 ใบต่อ 1 คำสั่ง

  1. ข้อความตอบกลับด่วน

หรือ Quick Reply หมายถึงการสร้างรูปแบบข้อความตอบกลับด่วน

ระบบรองรับการสร้างข้อความสูงสุด 10 ข้อความต่อ 1 คำสั่ง

EN