ส่งประวัติแชทการสนทนา

เนื้อหา

ส่งประวัติแชทการสนทนา

การส่งประว้ติแชท  เมื่อมีผู้ร้องขอการส่งประวัติการสนทนา Omoo สามารถทำได้ง่าย ๆ โดย

  1. กดปุ่ม “ส่งประวัติการแชท
  1. เลือก “วิธีการส่งประวัติการสนทนา

ประกอบด้วย

  • ส่งบันทึกการสนทนาให้ลูกค้า
  • ส่งบันทึกการสนทนาให้พนักงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งบันทึกการสนทนาให้ที่อยู่อีเมล์อื่น
  1. กดปุ่ม “ส่ง” 

เพื่อส่งประวัติการแชทไปตามวิธีการส่งที่เลือก

  1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เมื่อต้องการยกเลิกการส่งประวัติการแชท

EN