ลบผู้ติดต่อ

เนื้อหา

ลบผู้ติดต่อ

รายละเอียด  กรณีลบข้อมูลผู้ติดต่อ 

  1. กดปุ่ม “ลบผู้ติดต่อ
  1. แสดง Popup แจ้งเตือน เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ติดต่อ
    • กด “ไม่” เพื่อยกเลิกการลบ
    • กด “เอาเลย” เพื่อยืนยันการลบ
EN