รายชื่อผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

 1. กดปุ่มเลือก “Contacts
 1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

รายชื่อผู้ติดต่อ

     แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่แถบเมนูด้านบน เพื่อเรียงข้อมูล โดยข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ประกอบด้วย

 1. ชื่อผู้ติดต่อ แสดงชื่อผู้ติดต่อจากกล่องข้อความต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ Omoo
 1. ที่อยู่อีเมล์”  แสดงอีเมล์ของผู้ติดต่อ
 2. เบอร์โทรศัพท์” แสดงเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ
 3. บริษัท” แสดงชื่อบริษัท
 4. เมือง” แสดงชื่อเมือง หรือจังหวัด
 5. ประเทศ” แสดงชื่อประเทศ
 6. โปรไฟล์โซเชียล” แสดงรูปโปรไฟล์โซเชียล (ถ้ามี)
 7. ล่าสุดเมื่อ” แสดงวันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
 8. สร้างเมื่อ” แสดงวันที่สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ
EN