รายงาน CSAT

เนื้อหา

รายงาน CSAT กรณีท่านเปิดใช้งาน CSAT ซึ่งจะแสดงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้าหลังการใช้บริการ ขึ้นมาแสดง

รายงาน CSAT

 1. เงื่อนไขการขอดูรายงาน” ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการขอดูรายงาน
  • ระยะเวลา (7 วันที่ผ่านมา แสดงเป็นค่าเริ่มต้น)
  • พนักงาน (เลือกหรือไม่ก็ได้)
  • ทีม (เลือกหรือไม่ก็ได้)
  • กล่องข้อความ (เลือกหรือไม่ก็ได้)
  • ผลการประมิน (เลือกหรือไม่ก็ได้)
 1. ผลรวมรายงาน CSAT” แบ่งออกเป็น
  • การตอบกลับทั้งหมด
  • คะแนนความพึงพอใจรวม (เปอร์เซ็นต์)
  • อัตราการตอบกลับ (เปอร์เซ็นต์)
  • ผลการประเมิน (เปอร์เซ็นต์)
 1. รายละเอียดการประเมิน” แสดงข้อมูลผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินที่ได้รับ“ดาวน์โหลดรายงาน” สามารถดาวน์โหลดรายงาน ในรูปแบบไฟล์ .csv
EN