รายงานภาพรวม

เนื้อหา

รายงานภาพรวม

รายละเอียด  ภาพรวมรายงาน ประกอบด้วย

บทสนทนาใหม่

 1. รายงาน “บทสนทนาใหม่
 • ระบบแสดงแบบค่าปัจจุบัน (เรียวไทม์)
 • แสดงจำนวน
  • บทสนทนาใหม่
  • รอการตอบกลับ
  • บทสนทนาที่ไม่ได้รับมอบหมาย

สถานะพนักงาน

2. รายงาน “สถานะพนักงาน

 • ระบบแสดงแบบค่าปัจจุบัน (เรียวไทม์)
 • แสดงสถานะ
  • ออนไลท์
  • ไม่ว่าง
  • ออฟไลท์

ปริมาณการสนทนา

3. รายงาน “ปริมาณการสนทนา

 • ระบบแสดงแบบค่าปัจจุบัน (เรียวไทม์)
 • แบ่งค่าความถี่ในการสนทนาเป็นสี ยิ่งสีเข้มแสดงว่ามีจำนวนการสนทนาสูง ณ ช่วงเวลานั้น ๆ
 • สามารถ Download Report ในรูปแบบ .CSV

บทสนทนาโดยพนักงาน

4. รายงาน “บทสนทนาโดยพนักงาน

 • ระบบแสดงแบบค่าปัจจุบัน (เรียวไทม์)
 • แสดงปริมาณการสนทนาภาพรวมของพนักงานทั้งหมด
EN