รายงานภาพรวมการสนทนา

เนื้อหา

รานงานภาพรวมการสนทนา ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น

รายงานภาพรวมการสนทนา

รายละเอียด  ภาพรวมการสนทนา ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้

 1. กดเลือก “Conversations

เพื่อแสดงรายงานภาพรวมการสนทนาทั้งหมด

 1. เลือก “ช่วงเวลา” ในการดูรายงาน
 • 7 วันที่ผ่านมา (ค่าเริ่มต้น)
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • 3 เดือนที่ผ่านมา
 • 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ปีที่ผ่านมา
 • กำหนดช่วงระยะเวลา
 1. ระบบแสดงข้อมูล “รายงานภาพรวมการสนทนา” ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 1. สามารถ Download รายงาน ในรูปแบบ .CSV ได้ โดยกดปุ่ม “ดาวน์โหลดรายงานพนักงาน
 1. กรณีต้องการดูข้อมูล “ในเวลาทำการ” ซึ่งผู้ใช้ต้องมีการตั้งค่าเวลาทำการ
 1. สามารถเลื่อนแถบ “ในเวลาทำการ” เพื่อเปิดการใช้งาน
 1. ระบบจะประมวลผลรายงานใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมการสนทนาในช่วงเวลาที่กำหนด และอยู่ในเวลาทำการ ขึ้นมาแสดง
EN