รายงานป้ายกำกับ

เนื้อหา

ภาพรวมป้ายกำกับ สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น

รายงานภาพรวมป้ายกำกับ

 1. กดเลือก “ป้ายกำกับ

เพื่อแสดงรายงานภาพรวมป้ายกำกับ โดยระบบแสดงภาพรวมป้ายกำกับ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด

การเลือกป้ายกำกับและการเลือกช่วงเวลา

 1. เลือก “ป้ายกำกับ” ในการดูรายงาน
 • ระบบแสดงรายชื่อป้ายกำกับที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมาแสดง
 1. เลือก “ช่วงเวลา” ในการดูรายงาน
 • 7 วันที่ผ่านมา (ค่าเริ่มต้น)
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • 3 เดือนที่ผ่านมา
 • 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ปีที่ผ่านมา
 • กำหนดช่วงระยะเวลา

การ Download รายงาน

 1. ระบบแสดงข้อมูล “รายงานภาพรวมป้ายกำกับ” ที่ต้องการ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
 1. สามารถ Download รายงาน ในรูปแบบ .CSV ได้ โดยกดปุ่ม “ดาวน์โหลดรายงานป้ายกำกับ

การแสดงรายงานในเวลาทำการ

 1. กรณีต้องการดูข้อมูล “ในเวลาทำการ” ซึ่งผู้ใช้ต้องมีการตั้งค่าเวลาทำการ
 1. สามารถเลื่อนแถบ “ในเวลาทำการ” เพื่อเปิดการใช้งาน
 1. ระบบจะประมวลผลรายงานใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมป้ายกำกับในช่วงเวลาที่กำหนด และอยู่ในเวลาทำการ ขึ้นมาแสดง
EN