รายงานทีม

เนื้อหา

หน้ารายงานภาพรวมทีม สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น

รายงานภาพรวมทีม

 1. กดเลือก “ทีม

เพื่อแสดงรายงานภาพรวมทีม โดยระบบแสดงภาพรวมทีม ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด

การเลือกทีมและการเลือกช่วงเวลา

 1. เลือก “ทีม” ในการดูรายงาน
 • ระบบแสดงรายชื่อทีมที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมาแสดง
 1. เลือก “ช่วงเวลา” ในการดูรายงาน
 • 7 วันที่ผ่านมา (ค่าเริ่มต้น)
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • 3 เดือนที่ผ่านมา
 • 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ปีที่ผ่านมา
 • กำหนดช่วงระยะเวลา

การ Download รายงาน

 1. ระบบแสดงข้อมูล “รายงานภาพรวมทีม” ที่ต้องการ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
 1. สามารถ Download รายงาน ในรูปแบบ .CSV ได้ โดยกดปุ่ม “ดาวน์โหลดรายงานทีม

การแสดงรายงานในเวลาทำการ

 1. กรณีต้องการดูข้อมูล “ในเวลาทำการ” ซึ่งผู้ใช้ต้องมีการตั้งค่าเวลาทำการ
 1. สามารถเลื่อนแถบ “ในเวลาทำการ” เพื่อเปิดการใช้งาน
 1. ระบบจะประมวลผลรายงานใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมทีม ในช่วงเวลาที่กำหนด และอยู่ในเวลาทำการ ขึ้นมาแสดง
EN