รายงานกล่องข้อความ

เนื้อหา

ภาพรวมกล่องข้อความ สามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น

รายงานภาพรวมกล่องข้อความ

 1. กดเลือก “กล่องข้อความ

เพื่อแสดงรายงานภาพรวมกล่องข้อความ โดยระบบแสดงภาพรวมกล่องข้อความ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด

การเลือกกล่องข้อความและการเลือกช่วงเวลา

 1. เลือก “กล่องข้อความ” ในการดูรายงาน
 • ระบบแสดงรายชื่อกล่องข้อความที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมาแสดง
 1. เลือก “ช่วงเวลา” ในการดูรายงาน
 • 7 วันที่ผ่านมา (ค่าเริ่มต้น)
 • 30 วันที่ผ่านมา
 • 3 เดือนที่ผ่านมา
 • 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ปีที่ผ่านมา
 • กำหนดช่วงระยะเวลา

การ Download รายงาน

 1. ระบบแสดงข้อมูล “รายงานภาพรวมกล่องข้อความ” ที่ต้องการ ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
 1. สามารถ Download รายงาน ในรูปแบบ .CSV ได้ โดยกดปุ่ม “ดาวน์โหลดรายงานกล่องข้อความ

การแสดงรายงานในเวลาทำการ

 1. กรณีต้องการดูข้อมูล “ในเวลาทำการ” ซึ่งผู้ใช้ต้องมีการตั้งค่าเวลาทำการ
 1. สามารถเลื่อนแถบ “ในเวลาทำการ” เพื่อเปิดการใช้งาน
 1. ระบบจะประมวลผลรายงานใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลภาพรวมกล่องข้อความในช่วงเวลาที่กำหนด และอยู่ในเวลาทำการ ขึ้นมาแสดง
EN