ปิดการแจ้งเตือน

เนื้อหา

ปิดการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่ต้องการ

การปิดการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่ต้องการ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิดข้อความแจ้งเตือนที่จะส่งไปยัง Notification สำหรับการสนทนาที่ต้องการได้

  1. กดปุ่ม “ระงับการสนทนา
  1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” จะเปลี่ยนจากสีเขียว สถานะ “เสร็จสิ้น” เป็นสีเหลือง สถานะ “เปิดใหม่อีกครั้ง
  1. สถานะการสนทนาจะถูกบันทึกเป็น “เสร็จสิ้น” พร้อมส่งข้อความไปที่หน้าแชทสนทนา
  1. สถานะ “ปิดแจ้งเตือนการสนทนานี้” ถูกส่งข้อความไปที่หน้าแชทสนทนา
EN