ตัวอย่าง การสร้าง Action

เนื้อหา

กรณีตัวอย่างการสร้าง Action เพื่อให้ท่านผู้ใช้งานเข้าใจลักษณะการทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ

ตัวอย่างที่ 1 บริษัทมีหลายทีมงาน โดยต้องการให้เมื่อลูกค้าทักเข้ามา ต้องการให้ Auto Assign ให้ทีม Sales เท่านั้น

กรณีตัวอย่าง

บริษัท A ประกอบด้วย Admin 1 ท่าน และ Agent 4 ท่าน แบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีม Sale จำนวน 3 ท่านและทีม Design จำนวน 1 ท่าน

ต้องการสร้างเงื่อนไข

 1. เมื่อลูกค้าใหม่ เพิ่มเพื่อนใหม่ ยังไม่เคยสนทนากันมาก่อน ทักข้อความเข้ามาจากทุกช่องทาง [LINE OA/Facebook/Instagram/Telegram/Website]
 2. Action :
  • ให้ระบบ Assign ให้ทีม Sale เท่านั้น
  • ให้ส่งข้อความทักทายลูกค้า
  • ให้ส่ง Quick Reply

เริ่มสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติกัน!!

เริ่มสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติกัน!!

 1. กรอก “ชื่อเงื่อนไขอัตโนมัติ” : ต้อนรับลูกค้า
 1. กรอก “คำอธิบาย” :  ข้อความต้อนรับลูกค้าเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามาใน Inbox ของเรา
 1. เลือก “เหตุการณ์” : บทสนทนาถูกสร้าง

4.  เลือก เงื่อนไข : “Inbox” “เท่ากับ” “กล่องข้อความทุกกล่องที่เชื่อมต่อกับ Omoo

5.  เลือก การกระทำ : “มอบหมายให้ทีม” “Sales

6.  กดปุ่ม เพิ่มการกระทำ : เลือก การกระทำ : “ส่งข้อความ” “สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจบริการใดของเราคะ สามารถแจ้งแอดมินได้เลยค่ะ เรายินดีบริการทุกท่านค่ะ

7.  กดปุ่ม เพิ่มการกระทำ เลือก การกระทำ : “ส่งชุดรูปแบบข้อความ” เลือก “ต้อนรับลูกค้า (Quick Reply)

 • Quick Reply จะต้องสร้างก่อนที่จะนำมาผูกกับ Action ที่ต้องการ 
 • ตัวอย่างการสร้าง Quick Reply ได้ที่ หัวข้อ Quick Reply

8.  กดปุ่ม “สร้าง

สร้าง Automation เสร็จแล้ว ไปลองใช้กันจ้า!!

Incase : เมื่อลูกค้าใหม่ เพิ่มเพื่อน หรือส่งข้อความ หรือสติ๊กเกอร์เข้ามา

Action ที่เกิดขึ้น เมื่อมีลูกค้าใหม่เพิ่มเพื่อนเข้ามา

 1. ระบบจะ Auto Assign ให้พนักงานที่อยู่ในทีม Sales ที่ Online ในขณะนั้น
 1. ส่งข้อความ
 1. ส่ง Quick Reply

ตัวอย่างที่ 2 เมื่อลูกค้าพิมพ์ข้อความว่า “โปรโมชั่น หรือ Promotion หรือ  promotion” ให้ส่ง Card Message  และติดปัายกำกับ “รอการติดตาม”

กรณีตัวอย่าง

เมื่อลูกค้าพิมพ์ข้อความว่า “โปรโมชั่น หรือ Promotion หรือ  promotion” ให้ส่ง Card Message  และติดปัายกำกับ “รอการติดตาม”

เริ่มสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติกัน!!

 1. กรอก “ชื่อเงื่อนไขอัตโนมัติ” : Promotion Omoo
 1. กรอก “คำอธิบาย” :  Promotion Omoo
 1. เลือก “เหตุการณ์” : ข้อความถูกสร้าง

4.  เลือก “เงื่อนไข” : Message Contentมี” “โปรโมชั่น

5.  หรือเลือก “เงื่อนไข” : Message Contentมี” “Promotion

6.  หรือเลือก “เงื่อนไข” : Message Contentมี” “promotion

7.  เลือก “การกระทำ” : ส่งชุดรูปแบบข้อความเลือก” “Promotion Omoo (Card Message)

 • Card Message จะต้องสร้างก่อนที่จะนำมาผูกกับ Action ที่ต้องการ 
 • ตัวอย่างการสร้าง Card Message ได้ที่ หัวข้อ Card Message

8.  กดปุ่ม “เพิ่มการกระทำ” เลือก “การกระทำ” : “เพิ่มป้ายกำกับให้กับการสนทนา” “สนใจโปรโมชั่น

9.  กดปุ่ม “สร้าง

สร้าง Automation เสร็จแล้ว ไปลองใช้กันจ้า!!

Incase : เมื่อลูกค้า ส่งข้อความ ตรงกับ Keyword

Action ที่เกิดขึ้น เมื่อลูกค้าพิมพ์ข้อความ “โปรโมชั่น”

 1. ระบบจะ Card Message
 1. ติดป้ายกำกับ “สนใจโปรโมชั่น” ให้กับแชทสนทนา
EN