ตัวอย่างการสร้าง Card Message

เนื้อหา

การสร้าง Card Message แบบ 1 ปุ่ม

ตัวอย่าง  การกำหนดเงื่อนไขการกระทำ “ส่งข้อความ

 1. ชื่อชุดรูปแบบข้อความ :  “โปรแกรมตรวจสุขภาพ”
 2. คีย์เวิร์ด : “โปรแกรมตรวจสุขภาพ”
 3. สถานะ : “ใช้งาน” (ค่าเริ่มต้น)
 4. การ์ดใบที่ 1
  • เปิดปุ่มที่ 1 (ค่าเริ่มต้น)
  • รูปภาพ “Update Load Image
  • หัวข้อการ์ด “สุนัข
  • รายละเอียดการ์ด “โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสุนัข
  • ป้ายชื่อที่กำหนด “รายละเอียด
  • การกระทำ “ส่งข้อความ
  • ส่งข้อความ “โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสุนัข

ตัวอย่าง  การกำหนดเงื่อนไขการกระทำ “ชุดรูปแบบข้อความ

การ์ดใบที่ 2

 1. กดปุ่ม “+เพิ่มการ์ดข้อความ
 2. กรอกข้อความบนการ์ดใบที่ 2 ดังนี้
 • เปิดปุ่มที่ 1 (ค่าเริ่มต้น)
 • รูปภาพ “Update Load Image
 • หัวข้อการ์ด “แมว
 • รายละเอียดการ์ด “โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับแมว
 • ป้ายชื่อที่กำหนด “รายละเอียด
 • การกระทำ “ชุดรูปแบบข้อความ
 • ชุดรูปแบบข้อความ “Quick Reply โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับแมว

ตัวอย่าง  เงื่อนไขการกระทำ  “ส่งลิงค์ URL

การ์ดใบที่ 3

 1. กดปุ่ม “+เพิ่มการ์ดข้อความ
 2. กรอกข้อความบนการ์ดใบที่ 2 ดังนี้
 • เปิดปุ่มที่ 1 (ค่าเริ่มต้น)
 • รูปภาพ “Update Load Image
 • หัวข้อการ์ด “กระต่าย
 • รายละเอียดการ์ด “โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับกระต่าย
 • ป้ายชื่อที่กำหนด “รายละเอียด
 • การกระทำ “ส่งลิงค์ URL
 • ส่งลิงค์ URL “https://www.omoo.co/th/

สร้าง Automation เสร็จแล้ว ไปลองใช้กันจ้า!!

Incase : เมื่อลูกค้าส่งข้อความตรงกับ Keyword 

จากตัวอย่าง คีย์เวิร์ด : “โปรแกรมตรวจสุขภาพ”

Action ที่เกิดขึ้น

 1. ระบบจะ Card Message “โปรแกรมตรวจสุขภาพ” ไปหน้าจอสนทนา

การสร้าง Card Message แบบ 2 ปุ่ม

ตัวอย่างการสร้าง Card Message ใบที่ 1

 1. ชื่อชุดรูปแบบข้อความ :  “ดูแลสุนัขถึงบ้าน”
 2. คีย์เวิร์ด : “ดูแลสุนัขถึงบ้าน”
 3. สถานะ : “ใช้งาน” (ค่าเริ่มต้น)
 4. การ์ดใบที่ 1
  • ปุ่มที่ 1 (ค่าเริ่มต้น)
   • รูปภาพ “Update Load Image
   • หัวข้อการ์ด “สุนัขน้ำหนัก 31-40kg
   • รายละเอียดการ์ด “โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ
   • ป้ายชื่อที่กำหนด “รายละเอียดการตรวจ
   • การกระทำ “ส่งข้อความ
   • ส่งข้อความ “รายละเอียดการตรวจ
  • กดเปิด ปุ่มที่ 2
   • ป้ายชื่อที่กำหนด “เงื่อนไขการให้บริการ
   • การกระทำ “ส่งข้อความ
   • ส่งข้อความ “เงื่อนไขการให้บริการ

ตัวอย่างการสร้าง Card Message ใบที่ 2 เป็นต้นไป

 1. กดปุ่ม “+เพิ่มการ์ดข้อความ
 2. กรอกข้อความบนการ์ดใบที่ 2 ดังนี้
 • ปุ่มที่ 1 (ค่าเริ่มต้น)
  • รูปภาพ “Update Load Image
  • หัวข้อการ์ด “สุนัขน้ำหนัก 21-30kg
  • รายละเอียดการ์ด “โปรแกรมป้องกันและตรวจหาพยาธิหนอนหัวใจ
  • ป้ายชื่อที่กำหนด “รายละเอียดการตรวจ
  • การกระทำ “ส่งข้อความ
  • ส่งข้อความ “รายละเอียดการตรวจ
 • กดเปิด ปุ่มที่ 2
  • ป้ายชื่อที่กำหนด “เงื่อนไขการให้บริการ
  • การกระทำ “ส่งข้อความ
  • ส่งข้อความ “เงื่อนไขการให้บริการ

สร้าง Automation เสร็จแล้ว ไปลองใช้กันจ้า!!

Incase : เมื่อลูกค้าส่งข้อความตรงกับ Keyword 

ตัวอย่าง คีย์เวิร์ด : “ดูแลสุนัขถึงบ้าน”

Action ที่เกิดขึ้น

 1. ระบบจะ Card Message “ดูแลสุนัขถึงบ้าน” ไปหน้าจอสนทนา
EN