ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

  1. กดปุ่มเลือก “Contacts
  1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

ค้นหาผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. คลิกแว่นขยาย “ช่องค้นหา
  1. กรอกข้อมูล “รายชื่อผู้ติดต่อ/เบอร์โทร/อีเมล/บริษัท
  2. ระบบค้นหา “ข้อมูลตามคีย์เวิร์ด” โดยจะทำการค้นหาทั้งหมด หากตรงกับคีย์เวิร์ดที่กรอกข้อมูลเข้ามา
EN