การใช้งาน รายการสนทนา

เนื้อหา

การแสดงผลรายการสนทนา

การแสดงผลรายการสนทนากำหนดการแสดงผลรายการสนทนาสถานะ “เปิด” เป็นค่าเริ่มต้น โดยการแสดงผลแบ่งตามสถานะที่ให้ความสนใจเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. แถบ “ของฉัน” 

แสดงการสนทนาลูกค้าที่ “ถูกมอบหมาย” ให้ท่านดูแล

  1. แถบ “ไม่ได้รับมอบหมาย” 

แสดงการสนทนาลูกค้าที่ “ยังไม่ถูกมอบหมาย” ให้แอดมินเข้ามาดูแล

  1. แถบ “ทั้งหมด” 

แสดงการสนทนาลูกค้าทั้งหมด

รายชื่อการสนทนา

รายชื่อการสนทนาแต่ละห้องการสนทนา ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

  1. กล่องข้อความที่ลูกค้าทักเข้ามา
  1. ชื่อลูกค้า
  1. Action ล่าสุดของแต่ละห้องสนทนา
  1. ป้ายกำกับ (ถ้ามี)
EN