การใช้งานโน๊ตส่วนตัว

เนื้อหา

โน๊ตส่วนตัว

โน๊ตส่วนตัว ใช้สำหรับบันทึกเพื่อการสื่อสารกันของพนักงาน (Agent) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยข้อมูลที่บันทึกจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น

ฟังก์ชันการทำงานหลัก

 1. กดเลือกแถบ “โน๊ตส่วนตัว

ระบบแสดงช่องสนทนาเป็นสีเหลือง

 1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความใน “ช่องสนทนา

รองรับ 

 • ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ
 • อิโมจิ
 • การกล่าวถึง @mention
 • แนบไฟล์
 • สามารถจัดรูปแบบข้อความตามที่ต้องการได้
 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

 1. แสดง “โน๊ตส่วนตัว” บนหน้าจอการสนทนา

จัดรูปแบบข้อความ

โน๊ตส่วนตัว มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนา ช่วยให้ข้อความที่คุณสร้างมีรูปแบบที่สวยงาน สามารถกรอกข้อความที่ช่องการสนทนา แล้วสามารถใช้เครื่องมือช่วย ดังนี้

 1. แสดง “จัดรูปแบบข้อความ

ประกอบด้วย ตัวหนา, ตัวเอียง, แทรกลิงค์, คลิกเพื่อย้อนกลับ (Undo), คลิกเพื่อไปข้างหน้า (Redo), รายการหัวข้อย่อย, รายการลำดับเลข, toggle code font

 1. แสดงตัวอย่างข้อความที่ “จัดรูปแบบข้อความ” เรียบร้อยแล้ว
 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

อิโมจิ

โน๊ตส่วนตัว  มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนา เพื่อช่วยให้การเขียนโน๊ตการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ๆ 

 1. กดปุ่ม “โชว์ตัวเลือกอิโมจิ
 1. แสดง “กล่องตัวเลือกอิโมจิ
 1. กดเลือก “อิโมจิ” ที่ต้องการ

ระบบแสดงอิโมจิ ที่ช่องโน๊ตส่วนตัว

 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

แนบไฟล์

โน๊ตส่วนตัว  มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนา เพื่อช่วยให้การเขียนโน๊ตการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ๆ 

 1. กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์
 1. แสดง “กล่อง Open file
 1. กดเลือก “ไฟล์” ที่ต้องการ

ระบบแสดงไฟล์ ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

กล่าวถึง (Mention)

โน๊ตส่วนตัว สามารถกล่าวถึง (Mention) พนักงานในทีมได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. ช่องสนทนา ให้กรอก “@” 
 1. ระบบแสดง “รายชื่อพนักงาน
 1. เลือก “พนักงาน” ที่ต้องการกล่าวถึง
 • ระบบแสดงชื่อพนักงานที่ท่านเลือกที่ช่องสนทนา
 • พนักงานที่ถูกกล่าวถึงจะได้รับข้อความแจ้งเตือนที่กระดิ่งข้อความแจ้งเตือน
 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

EN