การใช้งานห้องสนทนา

เนื้อหา

หน้าจอการสนทนา

หน้าจอการสนทนา  ระบบแยกหน้าจอการสนทนา ออกเป็น ประกอบด้วย 2 หน้าจอการทำงาน คือ

  1. หน้าจอ “Messages

คือ หน้าจอหลัก แสดงการทำงานฟังก์ชัน “Conversation” สำหรับแสดงรายละเอียดข้อความการสนทนา ประกอบด้วย

  • ตอบการสนทนา
  • โน้ตส่วนตัว
  • โน้ตสำหรับแอดมิน
  1. หน้าจอ “Booking

คือ หน้าจอหลัก แสดงการทำงานฟังก์ชัน “Booking” สำหรับการจองคิวเข้ารับบริการ

ท่านผู้ใช้งานจะมองเห็นเมื่อมีการเปิดใช้บริการจองคิวกับ Omoo

หน้าจอการสนทนา  เมื่อต้องการอ่านข้อความการสนทนา

  1. กดเลือก “ข้อความการสนทนา” ของลูกค้าที่ต้องการ
  1. ระบบแสดง “รายละเอียดการสนทนา” ของลูกค้า (ค่าเริ่มต้น)
EN