การแก้ไขป้ายกำกับ

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 การแก้ไขป้ายกำกับ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขป้ายกำกับในระบบ โดยขั้นตอนแก้ไขป้ายกำกับ มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ป้ายกำกับ
 1. เลือก “แก้ไขป้ายกำกับ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลแก้ไขป้ายกำกับ

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไขป้ายกำกับ” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขป้ายกำกับ โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย

 1. กรอก “ชื่อป้ายกำกับ
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือก ”สี” ป้ายกำกับ

แสดงสีอัตโนมัติ

หากต้องการเปลี่ยนสี สามารถทำได้โดยกดเลือกที่สี เพื่อเปลี่ยนสีที่ต้องการ

 1. ปิด-เปิด “การแสดงป้ายกำกับเมนูข้าง

ระบบเลือกเปิดใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้น

 1. กดปุ่ม “แก้ไข

เพื่อยืนยันการแก้ไขป้ายกำกับใหม่

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เมื่อไม่ต้องการแก้ไขป้ายกำกับ

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขป้ายกำกับสำเร็จ

เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขป้ายกำกับสำเร็จแล้ว

 1. ระบบปิดหน้าจอ “แก้ไขป้ายกำกับ
 1. แสดงข้อความ “อัปเดตป้ายกำกับสำเร็จแล้ว
 1. ชื่อ “ป้ายกำกับ” แสดงบนหน้าหลัก
EN