การเลือก แชททั้งหมด/บางรายการ

เนื้อหา

การเลือกสนทนาทั้งหมด (Select all chat)

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการเข้าสู่หน้าจอการสนทนา

  1. เลือก “Conversation
  1. เลือก “การสนทนาทั้งหมด
  1. แสดง “รายการการสนทนาลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและยังไม่ได้ตอบกลับของผู้ใช้งาน” แสดงเป็นค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการเลือกรายการสนทนา

ท่านสามารถเลือกรายการสนทนาบางรายการ หรือเลือกทั้งหมดทุกรายการได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นำเมาส์วางบนแชทสนทนาที่ต้องการ ระบบแสดงช่อง “Check box

เลือกรายการสนทนาบางรายการ

เมื่อต้องการเลือกรายการสนทนาบางรายการ สามารถทำได้โดย

  1. ติ๊กเลือก Check box ที่ต้องการ ระบบจะแสดง “เครื่องหมายถูก
  1. ระบบจะแสดง “จำนวนรายการสนทนาที่ถูกเลือก

เลือกรายการสนทนาทั้งหมด

  1. แสดง “จำนวนรายการสนทนาที่ถูกเลือก
  1. คลิกเลือก “Check box” เพื่อเลือกรายการสนทนาทั้งหมด
EN