การสร้างแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โดยขั้นตอน มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง
 1. เลือก “เพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 2 

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. นำไปใช้กับ เลือก “Contact” 
 2. กรอก “แสดงรายชื่อ

รองรับภาษาไทย/อังกฤษ

 1. กรอก “คีย์

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ”

สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ

 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือก “ประเภท” ของแอดทริบิวต์ที่ต้องการ

ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox

 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก” 

เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

ตัวอย่าง การตั้งค่าการเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภทต่าง ๆ

การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Text

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Contact
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ” เท่ากับ “Company address
 2. กรอก “คีย์” เท่ากับ “company_address” ระบบจะดึงค่ารายชื่อมาแสดงเป็นคีย์ กรณีเป็นค่าว่าจะใส่ค่า _ เพื่อเชื่อมต่อข้อความ
 1. กรอก “คำอธิบาย” เท่ากับ “กรอกที่อยู่บริษัท
 1. เลือกประเภท “Text
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Number

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Contact
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ” เท่ากับ “เบอร์
 1. กรอก “คีย์” เท่ากับ “เบอร์
 1. กรอก “คำอธิบาย” เท่ากับ “กรอกเบอร์โทรศัพท์
 1. เลือกประเภท “Number
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Link

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Contact
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ” เท่ากับ “url
 1. กรอก “คีย์” เท่ากับ “url
 1. กรอก “คำอธิบาย” เท่ากับ “กรอก url ที่ต้องการ
 1. เลือกประเภท “Link
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Date

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Contact
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ” เท่ากับ “Check in date
 1. กรอก “คีย์” เท่ากับ “check_in_date
 1. กรอก “คำอธิบาย” เท่ากับ “กรอกวันที่
 1. เลือกประเภท “Date
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : List

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Contact
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ” เท่ากับ “แบบที่ลูกค้าเลือก
 1. กรอก “คีย์” เท่ากับ “แบบที่ลูกค้าเลือก
 1. กรอก “คำอธิบาย” เท่ากับ “กรุณาเลือก แบบที่ลูกค้าเลือก
 1. เลือกประเภท “List
 1. กรอก “รายการ” ที่ต้องการให้แสดงในรายการ 

เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว กด Enter ระบบจะแสดง list รายการขึ้นมาแสดง 

สามารถกด x เพื่อยกเลิกรายการที่ไม่ใช้

 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ

การเพิ่มแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ประเภท : Checkbox

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Contact
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ” เท่ากับ “ใช้ใบรับรองแพทย์
 1. กรอก “คีย์” เท่ากับ “ใช้ใบรับรองแพทย์
 1. กรอก “คำอธิบาย” เท่ากับ “กรุณาคลิกเมื่อผู้สนทนาใช้ใบรับรองแพทย์
 1. เลือกประเภท “Checkbox
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอรายชื่อผู้ติดต่อ

ตัวอย่าง : การ Export File .CSV เมื่อแชทสนทนาถูกติดแอตทริบิวต์

ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลลูกค้าบนแชทสนทนา ด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

 1. เพิ่มแอตทริบิวต์การติดต่อ
  • ชื่อ – สกุล : Nuttinee Chumsri

ตัวอย่าง ขั้นตอนการดาวน์โหลด File .CSV ข้อมูลผู้ติดต่อ

 1. เลือก “ผู้ติดต่อ” 
 1. กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”
 1. ตัวอย่าง File ข้อมูลผู้ติดต่อ ส่วนเพิ่มแอตทริบิวต์
EN