การสร้างแอตทริบิวต์การสนทนา

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โดยขั้นตอน มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง
 1. เลือก “เพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเพื่อสร้างแอตทริบิวต์

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. นำไปใช้กับ เลือก “Conversation” 

ระบบกำหนด Conversation เป็นค่าเริ่มต้น

 1. กรอก “แสดงรายชื่อ

รองรับภาษาไทย/อังกฤษ

 1. กรอก “คีย์

ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ”

สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ

 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือก “ประเภท” ของแอดทริบิวต์ที่ต้องการ

ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox

 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก” 

เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

ตัวอย่าง การตั้งค่าการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภทต่าง ๆ

การเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภท : Text

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Conversation
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ
 1. กรอก “คีย์
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือกประเภท “Text
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา บนหน้าจอการสนทนา

การเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภท : Number

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Conversation
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ
 1. กรอก “คีย์
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือกประเภท “Number
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา บนหน้าจอการสนทนา

การเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภท : Link

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Conversation
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ
 1. กรอก “คีย์
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือกประเภท “Link
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา บนหน้าจอการสนทนา

การเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภท : Date

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Conversation
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ
 1. กรอก “คีย์
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือกประเภท “Date
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา บนหน้าจอการสนทนา

การเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภท : List

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Conversation
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ
 1. กรอก “คีย์
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือกประเภท “List
 1. กรอก “รายการ” ที่ต้องการให้แสดงในรายการ 

เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว กด Enter ระบบจะแสดง list รายการขึ้นมาแสดง 

สามารถกด x เพื่อยกเลิกรายการที่ไม่ใช้

 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา บนหน้าจอการสนทนา

การเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ประเภท : Checkbox

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. ช่องนำไปใช้กับ เลือก “Conversation
 1. กรอก “แสดงรายชื่อ
 1. กรอก “คีย์
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือกประเภท “Checkbox
 1. กดปุ่ม “สร้าง” 

แสดงตัวอย่างการใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา บนหน้าจอการสนทนา

ตัวอย่าง : การ Export File .CSV เมื่อแชทสนทนาถูกติดแอตทริบิวต์

ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลลูกค้าบนแชทสนทนา ด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

 1. เพิ่มข้อมูลการสนทนา (แอตทริบิวต์การสนทนา)
  • สมัครสมาชิก : ยังไม่ได้สมัครสมาชิก

ตัวอย่าง ขั้นตอนการดาวน์โหลด File .CSV ข้อมูลผู้ติดต่อ

 1. เลือก “ผู้ติดต่อ” 
 1. กดปุ่ม “ดาวน์โหลด”
 1. ตัวอย่าง File ข้อมูลผู้ติดต่อ ส่วนเพิ่มแอตทริบิวต์

ตัวอย่าง : การกรองการสนทนาด้วยแอตทริบิวต์การสนทนา

ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลลูกค้าบนแชทสนทนา ด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

 1. เพิ่มข้อมูลการสนทนา (แอตทริบิวต์การสนทนา)
  • สมัครสมาชิก : ยังไม่ได้สมัครสมาชิก

ตัวอย่าง ขั้นตอนการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์การสนทนา

 1. กดปุ่ม “กรองบทสนทนา” 
 1. แสดงหน้าจอ “กรองบทสนทนา”
 1. เลือกเงื่อนไขการกรองบทสนทนา
  • สถานะ เท่ากับ “เปิด”
  • และ
  • สมัครสมาชิก เท่ากับ “ยังไม่ได้สมัครสมาชิก”
  • กดปุ่ม ใช้ตัวกรอง
 1. แสดงผลบทสนทนาที่ตรงกับเงื่อนไขการกรองที่กำหนด
EN