การสร้างป้ายกำกับ

เนื้อหา

     ป้ายกำกับเป็นคำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สำหรับใช้เป็นตัวช่วยให้สามารถจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของการสนทนา และยังสามารถปรับแต่งสีของป้ายกำกับได้ซึ่งช่วยให้มองเห็นป้ายกำกับได้ง่ายขึ้น

สามารถเพิ่มได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. เพิ่มป้ายกำกับจากเมนูการตั้งค่า
 2. เพิ่มป้ายกำกับจากเมนูการสนทนา

เพิ่มป้ายกำกับจากเมนูการตั้งค่า

ผู้ดูแลระบบ (Admin)และพนักงาน (Agent) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มป้ายกำกับ โดยขั้นตอนเพิ่มป้ายกำกับ มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ป้ายกำกับ
 1. เลือก “เพิ่มป้ายกำกับ

เพิ่มป้ายกำกับจากเมนูการสนทนา

ผู้ดูแลระบบ (Admin)และพนักงาน (Agent) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มป้ายกำกับ โดยขั้นตอนเพิ่มป้ายกำกับ มีดังนี้

 1. เลือก “Conversation
 1. เลื่อนหน้าจอ “ป้ายกำกับ
 1. กดเลือก “เพิ่มป้ายกำกับ

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลเพิ่มป้ายกำกับ

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มป้ายกำกับ” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มป้ายกำกับ เพื่อให้กรอกข้อมูลดังนี

 1. กรอก “ชื่อป้ายกำกับ
 1. กรอก “คำอธิบาย
 1. เลือก ”สี” ป้ายกำกับ

แสดงสีอัตโนมัติ

หากต้องการเปลี่ยนสี สามารถทำได้โดยกดเลือกที่สี เพื่อเปลี่ยนสีที่ต้องการ

 1. ปิด-เปิด “การแสดงป้ายกำกับเมนูข้าง

ระบบเลือกเปิดใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้น

 1. กดปุ่ม “สร้าง

เพื่อยืนยันการเพิ่มป้ายกำกับใหม่

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เมื่อไม่ต้องการเพิ่มป้ายกำกับ

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มป้ายกำกับสำเร็จ

เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มป้ายกำกับสำเร็จแล้ว

 1. ระบบปิดหน้าจอ “เพิ่มป้ายกำกับ
 1. แสดงข้อความ “เพิ่มป้ายกำกับสำเร็จแล้ว
 1. ชื่อ “ป้ายกำกับ” แสดงบนหน้าหลัก
EN