การสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอชุดการทำงานสำเร็จรูป

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยขั้นตอน มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. เลือก “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป” ระบบแสดงหน้าจอสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่ต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. กรอก “ชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. เลือก “ตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป”

สาธารณะ คือ พนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้ (ค่าเริ่มต้น)

ส่วนตัว คือ คุณจะมองเห็นและสามารถใช้ได้เท่านั้น

 1. เริ่ม Flow” 

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มการกระทำได้หลากหลายเงื่อนไข ซึ่งจะอธิบาย แต่ละเงื่อนไขการกระทำในหน้าถัดไป

 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

เพื่อยืนยันการสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป

ตัวอย่าง เงื่อนไขการกระทำในชุดการทำงานสำเร็จรูป

เงื่อนไขการกระทำ  ที่สามารถเลือกสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป ประกอบด้วย

 1. มอบหมายให้ทีม
 2. มอบหมายให้พนักงาน
 3. เพิ่มป้ายกำกับให้สนทนา
 4. ลบป้ายกำกับ
 5. ลบทีมที่ถูกมอบหมาย
 6. ส่งรายละเอียดทางอีเมล
 7. ปิดการแจ้งเตือน
 8. พักการสนทนา
 9. เสร็จสิ้นการสนทนา
 10. ส่งไฟล์
 11. ส่งข้อความ
 12. เพิ่มโน๊ตส่วนตัว
 13. เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

โดยผู้ใช้งน สามารถเลือกใช้เงื่อนไขสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป แบบหลายเงื่อนไข ตามลำดับที่ต้องการได้

เงื่อนไขการกระทำ : มอบหมายให้ทีม

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ มอบหมายทีม” 
 1. เลือกทีม “reception
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : มอบหมายให้พนักงาน

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ มอบหมายให้พนักงาน” 
 1. เลือกพนักงาน “Agent nutt
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : เพิ่มป้ายกำกับให้การสนทนา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ เพิ่มป้ายกำกับให้การสนทนา” 
 1. เลือกป้ายกำกับ “ลูกค้าใหม่
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : ลบป้ายกำกับ

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ลบป้ายกำกับ” 
 1. เลือกป้ายกำกับ “ลูกค้าใหม่
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : ลบทีมที่ถูกมอบหมาย

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ลบทีมที่ถูกมอบหมาย” 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : ส่งรายละเอียดทางอีเมล

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ส่งรายละเอียดทางอีเมล” 
 1. กรอกอีเมล “xxxx@mail.com
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : ปิดการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ปิดการแจ้งเตือน” 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : พักการสนทนา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ พักการสนทนา” 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : เสร็จสิ้นการสนทนา

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ เสร็จสิ้นการสนทนา” 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : ส่งไฟล์

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ส่งไฟล์
 1. เลือก “อัพโหลดไฟล์” ที่ต้องการ 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : ส่งข้อความ

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ส่งข้อความ
 1. กรอก “Messages” ที่ต้องการ 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : เพิ่มโน๊ตส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ เพิ่มโน๊ตส่วนตัว
 1. กรอก “Messages” ที่ต้องการ 
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

เงื่อนไขการกระทำ : เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป”

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับลูกค้าใหม่
 2. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ เปลี่ยนลำดับความสำคัญ
 1. เลือก “ลำดับความสำคัญ” ที่ต้องการ

ประกอบด้วย None/Low/Medium/High/Urgent 

 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

 1. แถบเครื่องมือด้านขวามือ ชุดการทำงานสำเร็จรูป
 1. กดปุ่ม “ดำเนินการ” 
 1. แสดง Action ชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าแชท

ตัวอย่าง การสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป แบบหลายเงื่อนไข

เมื่อกดชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับ” Action ที่ต้องการ คือ

 1. ให้มอบหมายงานให้ทีม Reception
 2. ให้ส่ง File รูปภาพ ชื่อ Omoo response shortcut.png
 3. ให้ส่งข้อความ “ขอบคุณค่า 😊”
 4. โดย Action ที่กำหนดให้ระบบส่งแบบอัตโนมัติ

Step 1 การสร้าง Action 1 : มอบหมายงานให้ทีม

 1. กรอกชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับ
 1. เลือกตั้งค่าการมองเห็นชุดการทำงานสำเร็จรูป “สาธารณะ” 

เมื่อต้องการให้ชุดการทำงานสำเร็จรูปพนักงานทุกคนจะมองเห็นและใช้งานได้

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ มอบหมายให้ทีม” 
 1. เลือกทีม “reception
 1. กดปุ่ม “เพิ่มการกระทำ

Step 2 การสร้าง Action 2 : ส่งไฟล์

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ส่งไฟล์” 
 1. เลือกไฟล์ “Omoo response shortcut.png
 1. กดปุ่ม “เพิ่มการกระทำ

Step 3 การสร้าง Action 3 : ส่งข้อความ

 1. เลือกเงื่อนไขการระทำ ส่งข้อความ” 
 1. กรอกข้อความ “ขอบคุณค่า 😊
 1. กดปุ่ม “บันทึกชุดการทำงานสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป บนหน้าสนทนา

EN