การสร้างคำตอบสำเร็จรูป

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอคำตอบสำเร็จรูป

รายละเอียด  คำตอบสำเร็จรูป คือ รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “Response shortcuts
 1. เลือก “เพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2  การเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มคำตอบสำเร็จรูป” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่ต้องกรอก ประกอบด้วย

 1. กรอก “คำย่อ

รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ

 1. กรอก “เนื้อหา

รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ

 1. เลือก ไฟล์รูปภาพ” 

รอบรับสูงสุด 4 รูป, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb

 1. กดปุ่ม “ส่ง” 

เพื่อยืนยันการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 3  ตัวอย่างการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

รายละเอียด  แสดงตัวอย่างการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

 1. กรอกคำย่อ “Pat shop บริการลูกค้า
 1. กรอกเนื้อหา “🏆 สวัสดีค่ะ ร้าน Pat shop ยินดีให้บริการค่ะ
 1. เลือก ไฟล์รูปภาพ” 
 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อยืนยันการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการเพิ่มคำตอบสำเร็จรูป

แสดงตัวอย่างการใช้งานคำตอบสำเร็จรูปบนหน้าจอการสนทนา

สามารถเรียกใช้คำตอบสำเร็จรูปขณะสนทนาได้

 1. กรณีพิมพ์ “/” 

ระบบแสดงคำตอบสำเร็จรูปที่มีในระบบทั้งหมดขึ้นมาแสดง

 1. กรณีพิพม์ “/” แล้วตามด้วยคำย่อ 

ระบบกรองคำตอบสำเร็จรูปตามคำย่อที่ต้องการขึ้นมาแสดง

3.  เมื่อกดเลือก “Response shortcuts” ที่ต้องการเลือก ระบบเรียกคำตอบสำเร็จรูปขึ้นมาแสดง

4.  กดปุ่ม “ส่ง

5.  แสดงตัวอย่าง “Response shortcuts” บนหน้าจอสนทนา Omoo

6.  แสดงตัวอย่าง บน LINE OA

EN