การสร้างการ์ดข้อความ (Card Message)

เนื้อหา

สร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ : การ์ดข้อความ (Card Message)

สู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

 1. กดปุ่ม “Automation

แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ

กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”

 1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

 เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ

เริ่มสร้างการ์ดข้อความ

เมื่อผู้ใช้งาน  กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

การ์ดข้อความ (Card Message)

รองรับสูงสุด 10 Card/Action

 1. กดปุ่ม “การ์ดข้อความ
 1. กดปุ่ม “เพิ่มเงื่อนไขอัตโนมัติ

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านขวา)

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านขวา)  ประกอบด้วย

 1. อัปโหลดรูปภาพ

สามารถเลือกขนาดและปรับแต่งรูปได้ตามต้องการ

 1. หัวข้อในการ์ด

รองรับสูงสุด ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

 1. รายละเอียด

รองรับสูงสุด ไม่เกิน 60 ตัวอักษร

 1. ป้ายชื่อที่กำหนด” หรือ “การกำหนดชื่อปุ่ม

รองรับสูงสุด ไม่เกิน 15 ตัวอักษร

 1. การกระทำ

ประกอบด้วย

 • ส่งข้อความ แสดงกล่องข้อความเพื่อกำหนดคีย์เวิร์ดที่ต้องการ รองรับสูงสุดไม่เกิน 50 ตัวอักษร
 • ชุดรูปแบบข้อความ แสดงชุดรูปแบบข้อความที่มีในระบบขึ้นมาแสดง
 • ส่งลิงค์ URL แสดงกล่องข้อความเพื่อกรอกลิงค์ URL ที่ต้องการ

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านซ้าย)

ข้อมูลที่ต้องกรอก (ด้านซ้าย)  ประกอบด้วย

 1. ชื่อชุดรูปแบบข้อความ

ตั้งชื่อชุดรูปแบบข้อความ

 1. คีย์เวิร์ด

กำหนดคีย์เวิร์ดจะต้องไม่ซ้ำ

 1. สถานะ

มี 2 สถานะ คือ เปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น) และปิดใช้งาน

 1. รายการการ์ดข้อความ

แสดงหัวข้อการ์ดข้อความที่สร้างทั้งหมด 

การ์ดข้อความรองรับสูงสุด 10 รายการ/ชุดข้อความ

กรณีตัวอย่างสร้าง Card Message ท่านสามารถกดตาม Link ได้เลย ^^

EN